Uutiset –

Uusi pientavaran automaattivarasto Bargteheideen

NORD-konsernin päätoimipaikkaan Pohjois-Saksan Bargteheidessa rakennetaan huippumodernia automaattivarastoa. Pientavaralle tarkoitetussa järjestelmässä on yli 70 000 varastopaikkaa, ja se voi suorittaa jopa 900 toimintoa tunnissa.

Bargteheide , 2021-05-05

Viime kuukausina NORDin päätehtaalla Bargteheidessa vierailleet ovat varmasti kiinnittäneet huomiota tehdasalueelle kohonneeseen uuteen rakennukseen. Rakennustyöt saatiin loppusilausta vaille päätökseen vuoden 2021 alussa, ja ulkoisesti rakennus näyttää jo valmiilta. Sen sisällä testataan uutta järjestelmää.

Bargteheideen on kohonnut NORD-konsernin suurin automaattivarasto. Logistiikan ja etenkin pakkaamokapasiteetin kasvattamiseksi NORDin päätoimipaikassa on investoitu yli 70 000 varastopaikan suuruiseen automaattiseen pientavaravarastoon. Itävaltalaisen Knappin toimittama järjestelmä pystyy suorittamaan enimmillään jopa 900 varastotoimintoa tunnissa, ja sen ”tavara ihmisen luo” -periaate lisää tehokkuutta valtavasti.

Automaattivaraston käyttöönotto ja NORDin työntekijöiden suorittama testaus ovat parhaillaan käynnissä, ja sen jälkeen varasto siirretään tuotantoon. Ylösajovaiheessa sellaistenkin toimittajien toimitukset ohjataan vähitellen Bargteheideen, jotka ovat aiemmin toimittaneet ulkoisiin varastoihin. Samanaikaisesti varastoja järjestellään uudelleen sisäisesti. Ylösajon jälkeen automaattinen pientavaravarasto sulautetaan Bargteheiden materiaalivirtaan, ja konserniyritysten tarvitsemat artikkelit otetaan suoraan uudesta varastosta. Automaattisen pientavaravaraston lisäksi uuteen varastorakennukseen tulee kapeakäytävävarasto. Uuteen rakennukseen siirtyvät myös osien pakkaustoiminnot, ja sinne perustetaan toinen tavaran vastaanottoalue ja lähettämö.

Nyt tehtävä logistiikkainvestointi mahdollistaa pitkällä aikavälillä nopean reagoinnin konserniyritysten materiaalitilauksiin ja vahvistaa Bargteheiden asemaa globaalina logistiikkakeskuksena.