Uutiset –

NORD UNIVERSAL -moottori täyttää uudet ekologisen suunnittelun vaatimukset

EU:n uusi ekologisen suunnittelun asetus (EU) 2019/1781 tuli voimaan 1.7.2021 ja tiukensi sähkömoottorien ja taajuusmuuttajien energiatehokkuusvaatimuksia. Sen myötä IE3-vaatimukset täyttävien moottorien käytöstä uusilla tehoalueilla tulee paitsi taloudellisesti entistä houkuttelevampaa myös pakollista. NORDin energiatehokas UNIVERSAL-moottori 0,12–45 kW:n tehoalueelle on taloudellinen IE3-moottori, joka täyttää kaikki kansainväliset vaatimukset.

Bargteheide , 2021-06-09

Nimellisteholtaan 0,75–1 000 kW:n kolmivaiheisiin, verkkokäyttöön tarkoitettuihin oikosulkumoottoreihin sekä 2-, 4-, 6- ja 8-napaisiin moottoreihin sovelletaan heinäkuusta 2021 lähtien IE3-energiatehokkuusluokkaa. Ekologisesta suunnittelusta annetun asetuksen muutokseen perustuva vaatimus vauhdittaa NORD UNIVERSALin kaltaisten IE3-oikosulkumoottorien kysyntää tuntuvasti. Sovelluksille, joissa aiemmin käytettiin taajuusmuuttajaohjattuja IE2-moottoreita, asetetaan nyt entistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset. EU-asetuksessa IE3-energiatehokkuusluokkaa ei vielä edellytetä alle 0,75 kW:n moottoreilta, mutta Kiinassa kaikkien vähintään 120-wattisten kolmivaiheisten oikosulkumoottorien on heinäkuusta 2021 lähtien täytettävä IE3-luokan vaatimukset. NORDin UNIVERSAL-moottori kattaa kyseisen tehoalueen. Kaikkien yleisten standardien mukaisesti sertifioitua moottoria voi käyttää kaikkialla maailmassa. Tämä pienentää tarvittavien moottorivaihtoehtojen määrää ja tuo kustannussäästöjä varsinkin kansainvälisissä hankkeissa. Moottoria voi käyttää ilman mukautustarpeita maailman suurimmilla markkina-alueilla, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Mallivalikoiman huomattavan pelkistämisen tekee mahdolliseksi UNIVERSAL-moottorin kattava sertifiointi muun muassa CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC- ja ISI-vaatimusten mukaan. Maakohtaisten mallien tarpeen poisjäänti tuo selvää kustannussäästöä varsinkin maailmanlaajuisesti käytettävissä koneissa ja kansainvälisissä projekteissa ja helpottaa järjestelmien integrointia ja käyttöä. Samalla eri mallien ja osanumeroiden hallinnan tarve vähenee ja käyttölaitteiden valinta ja hankinta helpottuu huomattavasti.