Uutiset –

Servodynamiikka ja -tarkkuus helposti säädettävillä asynkroni- ja synkronimoottoreilla.

Tehokkaaseen elektroniikkaan ja logiikkaan yhdistetyt teholuokkien IE2 ja IE3 vakioasynkromoottorit sekä kestomagnetoidut synkronimoottorit IE4 asti pystyvät erittäin tarkkoihin liikkeisiin.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

NORD DRIVESYSTEMS toteuttaa moottoriin, seinälle tai sähkölaitekaappiin asennettavilla säätimillä erittäin tarkkoja paikoitustehtäviä, turvallisuussovelluksia sekä toimintoja, kuten tasakäynti, koordinoitu moniakselikäyttö, käämintälaskuri ja lentävä saha.

Näiden ratkaisujen kustannukset ovat selvästi pienemmät kuin tähänastisten servokäyttöjen, koska järjestelmän komponenttien hankintakustannukset ovat edullisemmat, vaihtoehtoja on paljon enemmän ja esimerkiksi vaihdesegmentissä vaatimuksia vastaavat projektointimahdollisuudet ovat paremmat. Taajuusmuuttajissa on tosiaikamikroprosessorit (jakson kestoaika 10 ms), joka tukee käytön läheisten toimintojen vapaata ohjelmointia ja siten vähentää ohjausten (PLC) kuormitusta. 200 %:n ylikuormareservi takaa suuren käyttövarmuuden esimerkiksi nosturi- ja nostotekniikassa. Kenttäsuuntautunut säätö huolehtii jo ilman pyörimisnopeuden koodaustoimintoa hyvästä pyörimisnopeudesta kuormituksen vaihdellessa ja nopeuksilla lähes nollasta moottorin nimellisnopeuteen asti. Vääntömomentit ovat lisäksi suuria jo käynnistettäessä. Käyntinopeustakaisinkytkentä on myös mahdollinen. Laitekaappiin asennettavan vaihtosuuntaajasarjan huippumallin SK 540E integroitu yleisanturiliitäntä mahdollistaa lukuisten yleisten anturijärjestelmien (SSI, BISS, EnDat Profil 2.1, Hiperface) liittämisen. Hajautettu säätötekniikka kattaa tehoalueen 22 kW:iin saakka, laitekaappilaitteet 160 kW:iin saakka. NORD toimittaa itse valmistamiaan mekatronisia käyttöjärjestelmiä, jotka sisältävät vaihdemoottorit, säätöelektroniikan ja toiminnot.