Nyheter –

A NORD bővíti a Bargteheide-i telephelyét Utvidelse av NORDs produksjonssted i Bargteheide

20. november 2019 feiret NORD DRIVESYSTEMS en viktig milepæl ved å bygge et nytt og automatisk lager for små deler for Fabrikk 11 som vil bidra til å sikre fremtiden til Getriebebau Nord. Nå som stålsøylene i nybygget er reist, er fremdriften sikret for fortsatt vekst for produksjonsstedet.

Bargteheide , 2019-12-12

Siden etableringen i 1965 har hovedkontoret til NORD DRIVESYSTEMS med teknologi- og logistikksenter, forskning og utvikling, kvalitetssikring, montering og administrasjon, opplevd en jevn vekst. Spesielt er logistikkinfrastrukturen jevnlig tilpasset den voksende etterspørselen internasjonalt. Ved NORDs hovedkvarter i Bargteheide bygger KNAPP AG den nye bygningen på Fabrikk 11 som er et automatisk lager for smådeler og et smalgangslager, utstyrt med en kapasitet på 72 000 brett- og 4500 palleplasser. Kapasiteten for innkommende varer og transportavdelingene utvides med syv ekstra laste- og losseramper. I tillegg vil Fabrikk 11 omfatte et stort område til emballasjematerialer for å sikre global levering av deler. Nybygget gir større logistikkapasitet, noe som reduserer belastningen på høylageret og de eksisterende lagerområdene, og forbedrer forsyningskjedens kontrollmuligheter.