Nyheter –

Intelligente drivsystemer for digitalisert produksjon

NORD DRIVESYSTEMS’ brede ekspertise på drivløsninger strekker seg fra produkter til forretningsprosesser. Derfor er drivløsningene fra NORD et ideelt grunnlag for digitalisering av produksjonen.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

NORD leverer ekte Industry 4.0-drev. Disse drivsystemene har integrert intelligens og fritt konfigurerbar PLC, noe som reduserer belastningen på kontrollsystemet på høyere nivå. De fungerer også med alle vanlige bussystemer. Sammen bidrar disse funksjonene til å bestemme drevets statusdata og gir mulighet til prediktivt vedlikehold. Lagertilstand, oljeskiftintervaller og vibrasjonsdata kan overvåkes og evalueres. I tillegg kan drivløsningene fra NORD DRIVESYSTEMS samles på et nettverk, og funksjoner og konfigurasjoner er skalerbare. Nettverksdrev sender statusdata via kontrollsystemet eller videre til skyen. Data som lagres i skyen er tilgjengelige over hele verden. Dermed kan dataene som sendes for eksempel brukes til å avgjøre vedlikeholdstilstanden.