Nyheter –

Drives 4.0: Statusovervåking med skyen

NORD DRIVESYSTEMS utvikler Industry 4.0-klare konsepter og kostnadseffektive løsninger for statusovervåking av drev basert på virtuelle sensorer. Dette inkluderer å gjøre drevenes statusdata tilgjengelig i skyen i sanntid.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

I testsenteret i Bargteheide, har NORD testet nettbasert overvåking av drivaksler i en nettverksbasert struktur med standard grensesnitt og komponenter. Frekvensomformerne og startmotorene ble styrt via Profinet. De overførte statusdata ved hjelp av kommunikasjonsprotokollen UDP på samme busslinje med lavere prioritet – uten å forstyrre kontrollkommunikasjonen.

«Alle data om strømforbruk, hastighet, spenning og statusord sendes fra girenhetene, via en Siemens PLC til en IoT-gateway og opp i skyen», sier Jörg Niermann fra NORD. På denne måten kan feiltilstander og overbelastning av drevene visualiseres og oppdages. I tillegg, kan statusdataene evalueres med tanke på strømforbruk og fjernvedlikehold. «Virtuelle sensorer – dette betyr forbehandling av interne statusdata – gjør det mulig å bestemme oljetemperaturen og oljealdringen for prediktivt vedlikehold uten sensorer. NORD jobber for øyeblikket med løsninger for statusovervåking med virtuelle sensorer. Dette gjør vi på vårt eget testområde», forklarer Niermann.

Video: Industry 4.0-klare drivløsninger