Nyheter –

Intelligente drev fra NORD – drivteknologi på veien mot Industry 4.0

Desentraliserte drivkonsepter fra NORD baner vei for utviklingen av kontrollarkitekturen fra automatiseringspyramiden til intelligente automatiseringsnettverk.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

Moderne intelligente drev er en viktig teknologi for den fjerde industrielle revolusjon, fordi de gir mulighet til koordinert drift av nettverksbaserte, desentraliserte og autonome produksjonsprosesser. Med PLC-en som er integrert i NORD-frekvensomformeren , kan applikasjonsspesifikke funksjoner effektivt programmeres og parameteriseres på samme måte som andre frekvensomformerfunksjoner.

Selv om denne industrielle utviklingen fortsatt er helt i startfasen, er utviklingsperspektivet rettet mot cyber-fysiske systemer, som opererer desentralisert og uavhengig av produsent og plassering. Enhver kombinasjon av kontroll, PLC og kommunikasjonsprotokoller overfører driftsdataene til det relevante kontrollnivået. ERP-nivået kontrollerer så feltnivået på grunnlag av de kjente feltdataene. Den integrerte PLC-en i NORDAC LINK-frekvensomformerener ideell til disse autonome scenarioene.