Nyheter –

NORD Drivesystems på IFAT 2018: Innsparing av ressurser med innovative og intelligente løsninger

På IFAT – verdens ledende bransjemesse for behandling av avløpsvann, søppel og råmaterialer, som arrangeres 14.–18. mai 2018 – dreier alt seg om bærekraftig miljøteknologi. NORD DRIVESYSTEMS vil også være til stede på messen, som arrangeres i München, for å vise frem intelligent drivteknologi, nye produkter, energieffektive løsninger og et omfattende utvalg av service- og vedlikeholdstjenester.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide , 2018-03-22

Intelligente drivløsninger

På stand 314 i hall A1, kan besøkende få informasjon om nettverkskoblede, autonome og skalerbare drev fra NORD. De desentraliserte drivsystemene danner master/slave-grupper som intelligent kommuniserer med hverandre, slik at de autonomt kan overvåke og kontrollere spesifikke deler av anlegget. Hvis det for eksempel oppstår en blokkering, vil dette oppdages og, hvis mulig, utbedres automatisk. Hvis dette ikke er mulig, vil blokkeringen bli rapportert til den sentrale kontrollenheten, og et nettverkskoblet erstatningsdrev blir startet.

Prediktivt vedlikehold

Gjennom integrering av PLC-en i frekvensomformeren, kan NORDs drivenheter registrere driv- og applikasjonsdataene og evaluere alle tilgjengelige sensor- og aktuatordata som grunnlag for tilstandsovervåkingen. Sammen med kunden, kan NORD også utvikle løsninger for prediktivt vedlikehold. Dette gir forutsigbart vedlikehold av drivenhetene, noe som gjør det enklere å planlegge. Målet med disse algoritmene er å redusere uplanlagt nedetid og service- og vedlikeholdskostnader, samt å øke levetiden til drivenheten.

Energieffektiv drivteknologi

De kraftige, energibesparende NORD-motorene gir høy ytelse, og dermed også potensial for betydelige innsparinger i driftskostnadene. Takket være PMSM-teknologien, kan spesielt IE4-synkronmotorene oppfylle de strengeste ytelsesforskriftene – også ved delbelastning og lav hastighet. NORDs frekvensomformere sikrer også energieffektiv drift. De er utstyrt med energibesparende funksjoner og kan automatisk tilpasse motoreffekten til det faktiske behovet ved varierende belastning.

NYHET: NORDBLOC.1 ettrinns tannhjulsgir

De nye ettrinns NORDBLOC.1-tannhjulsgirene gir optimal ytelse, høy torsjonsstivhet, lite støy og lang levetid. I tillegg oppfyller girenhetene de strengeste hygienekravene, takket være den rengjøringsvennlige designen. De utgjør derfor en driftssikker, holdbar og kostnadseffektiv drivløsning til pumper, blandemaskiner og vifter, samt for applikasjoner innen materialhåndtering.

Utvidelse av industrigirserien

NORD DRIVESYSTEMS har utvidet industrigirserien MAXXDRIVETM: To ekstra størrelser (nominelt dreiemoment fra 15 kNm og 20 kNm) og ekstruderflenser blir en del av den modulbaserte serien, og gir nye løsninger for applikasjoner med høy belastning. Med utgangspunkt i industrigiret, planlegger NORD komplette drivsystemer for krevende drift med motorer og drivelektronikk, til blant annet transportørteknologi, pumper og røreverk.

Service sikrer god verdi og reduserer nedetiden

Regelmessig, forebyggende service og vedlikehold av drivløsningene er avgjørende for å sikre at nedetiden holdes på et minimum. NORD tilbyr et omfattende, modulbasert servicekonsept. Operatørene kan velge blant forskjellige tjenester etter behov, fra hjelp med idriftsetting til spesifikke vedlikeholdspakker og analyser på stedet for å beregne reparasjonskostnadene.

NORDs stand på IFAT 2018 finner du på stand 314 i hall A1.