Nyheter –

Drivløsninger for kloakkanlegg

På vannrenseanlegg er drivteknologien avgjørende for at pumper og vifter skal fungere og gjøre jobben. NORD DRIVESYSTEMS har tilpassede løsninger for dette som kjennetegnes av utmerket driftssikkerhet, lang levetid og høy kapasitet for aksial og radial belastning.

Bargteheide , 2019-03-26

Ved vannrenseanlegg er kontinuerlig drift uten nedetid like viktig som ytelsen. For drivenheter som er i kontinuerlig drift er energikostnadene en viktig faktor. I tillegg til driften av luftesystemene, er det i hovedsak pumpene som gjør utslaget for strømforbruket ved vannrenseanlegg. Drivløsningene fra NORD DRIVESYSTEMS kombinerer energieffektiv motorteknologi, nesten tapsfrie girenheter og frekvensomformere med energibesparende funksjoner, hvilket sikrer optimal driftssikkerhet og kostnadseffektiv drift. I tillegg vil de service- og vedlikeholdsvennlige drivenhetene fra NORD redusere nedetiden og dermed øke anleggets ytelse.

Drivteknologien fra NORD er optimalt forberedt på alt som drivenheter som brukes utendørs og ved vannrenseanlegg ofte utsettes for, for eksempel fuktighet, støv og skitt. Doble deksler, IP66-bremser, økt korrosjonsbeskyttelse med flere lag med lakk, overlastbeskyttelse, aksler i rustfritt stål og forsterkede forlengelser av drivaksler er bare noen eksempler på det høye beskyttelsesnivået i NORDs drivenheter.