Nyheter –

Nye energisparende motorer til Brasil

NORD DRIVESYSTEMS har utvidet sin portefølje med energieffektive motorer til det brasilianske markedet.

Bargteheide , 2019-06-19

Den 1. august 2019 trer "Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" fra departementet for gruvedrift og energi (Ministério de Minas e Energia – MME) i kraft. Forskriften regulerer maksimalt energiforbruk og effektivitet på motorer og maskiner. I henhold til de nye minimumskravene må alle 3-fasede asynkronmotorer fra 0,12 til 370 kW, som selges etter august, oppfylle effektivitetsklassen "Alto Rendimento Plus – IR3" (tilsvarende IE3). Unntak for dette er motorer til periodevis drift, motorer med omskiftbare poler, motorer som kun er egnet til drift med frekvensomformere samt motorer til områder med eksplosjonsfare. NORD DRIVESYSTEMS har utvidet sin portefølje tilsvarende og har utviklet nye IR3-motorer med effekt fra 0,12 til 55 kW til det brasilianske markedet.

Informasjon: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. ble etablert 5. juli 1999 og feirer sitt 20 års jubileum i år.