Nyheter –

NORDAC PRO SK 500P: Synkront teamarbeid innen transportørteknologi og automatisering

Drivverkssystemer fra NORD DRIVESYSTEMS har alle forutsetninger for integrering i en Industry 4.0-arkitektur. Spesielt gjelder dette den nye NORDAC PRO SK 500P-serien. Den kan også styre inntil fire girmotorer sekvensielt i posisjoneringsmodus og sparer dermed flere frekvensomformere i mange posisjoneringsapplikasjoner.

Bargteheide , 2020-06-10

Den nye NORDAC PRO-familiens modulære frekvensomformere til montering i styreskap gir konsentrert funksjonalitet på veldig liten plass. Dermed kan NORDAC PRO SK 500P frekvensomformeren lese inntil fire kodersystemer samtidig og kan derfor styre fire girmotorer sekvensielt i posisjoneringsmodus via POSICON-styring. Styreenheten velger det akserelaterte parametersettet. Omformeren styrer eksterne strømreléer og kobler til den aktuelle motoren. Den motorrelaterte koderen leses inn og aksen beveger seg på en posisjonsstyrt måte. Etter dette kan den endres til en annen POSICON-akse. Typiske applikasjoner finner du innen lagerteknologi: En akse beveger løfteutstyret. Etter å ha nådd ønsket høyde, veksler den til drivverket til griperen eller gaffelen som tar produktet fra hyllen. Inntil nylig trengte man to frekvensomformere: én til løfting og én til griping. Nå trenger man bare én enkelt NORDAC PRO SK 500P som leser alle koderne og endringene i de respektive girmotorene via et relé.

Et kompakt universalgeni

Som med alle NORD-frekvensomformere er det nye medlemmet av NORDAC PRO-familien utstyrt med en kraftig PLS til funksjoner nær drivverket. Den integrerte PLSen behandler data fra tilkoblede analoge og digitale sensorer og aktuatorer (f.eks. fotoceller, temperatursensorer eller vibrasjonssensorer) eller "posisjon nådd"-meldinger for den interne posisjoneringsfunksjonen og kan autonomt starte sekvensstyringen. På denne måten kan mer komplekse posisjoneringssystemer med flere akser sekvensielt håndtere en uavhengig prosess med en enkelt NORDAC PRO. Dette sparer penger, plass og installasjonsarbeid, og støtter styresystemer på høyere nivå. Takket være den integrerte PLSen kan drivverkene danne master-slave-grupper som kommuniserer med hverandre og tar seg av selvstendige styreoppgaver.