Nyheter –

NORD bruker miljøvennlig høysolid maling

Optimale belegg- og malingstyper beskytter overflatene på NORD drivverksystemer og sørger for et estetisk og ensartet utseende på systemet og selskapet. NORD bruker den nyeste generasjonen høysolide malingstyper som betydelig reduserer utslipp av løsemidler under lakkering langt under de lovpålagte grensene. Denne typen maling får nye betegnelser mens de tekniske egenskapene er uendret.

Marketing

Bargteheide , 2020-09-21

NORD tilbyr et bredt spekter miljøvennlige malingstyper som gir optimal overflatebeskyttelse til ditt bruksområde og dine miljøforhold. Høysolide malingstyper inneholder opptil 80% fast materiale. Med sitt lave løsemiddelinnhold på bare ca. 20 % forårsaker de betydelig mindre miljøforurensning enn andre lakktyper. De høysolide malingstypene vi bruker, kombinerer utslippsfordelene til vannbasert lakk med funksjonaliteten til løsemiddelbaserte belegningsmaterialer. I tillegg tillater den lavere løsemiddelandelen svært korte tørketider i produksjonen – en avgjørende fordel i forhold til vannbaserte belegningssystemer. Underlagsmaterialene til vannbaserte beleggsystemer må rengjøres og avfettes med løsemidler før de males.

Valg av egnet belegg til NORD drivverksløsningen avhenger av miljø- og driftsforholdene på installasjonsstedet. I fremtiden vil betegnelsen på NORDs overflatebeskyttelsesklasser endres. Egenskapene og kvaliteten til de respektive belegningsklassene vil imidlertid forbli uendret. De nye overflateklassene C2 til C5 er basert på klassifiseringen av miljøforhold i henhold til DIN EN ISO 12944-2. Basic/Basic+ beleggene til innendørs installasjon av drivverk tilsvarer klasse C2 (tidligere F2). Deretter øker lagtykkelsen og antall lag maling, fra NORD Severe Duty 2/2+ belegg, klasse C2 (tidligere F3.0) til beskyttet utendørs installasjon opptil NORD Severe Duty 5/5+, klasse C5 (tidligere F3.3) til utendørs installasjon i by- og industriatmosfærer med høy forurensning. Du finner et tydelig og detaljert diagram over beleggtyper i brosjyren "Overflatebeskyttelse av NORD drivverksløsninger".