Nyheter –

Ny "superfabrikk" for husbygging oppgraderes med motorer fra NORD DRIVESYSTEMS

Bygge tre ganger så mange leiligheter på samme tid: Det er målet for husbyggerfirmaet Lindbäcks Bygg AB. For å nå dette målet er det svenske firmaet avhengig av forbedret automatisering. For å øke produksjonshastigheten på husmodulene ytterligere ble det høyeffektive, magre produksjonsanlegget etablert i Piteå – med drivverk og styreenheter hovedsakelig produsert av NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2021-02-24

I selskapets fabrikk produseres 40 kvadratmeter husmoduler hver halvtime – det vil si 1600 leiligheter per år. Den 322 m lange og 96 m brede produksjonshallen har et produksjons- og logistikkområde på 31 000 kvadratmeter. Spikemaskiner leverer forhåndsspikrede paneler i enorm hastighet, og lange transportbånd mater de fremtidige husmodulene suksessivt. Alle disse transportløsningene, maskinene og monteringslinjene er utstyrt med et stort antall girmotorer og frekvensomformere – hvorav nesten 70 prosent kommer fra NORD DRIVESYSTEMS. "Vi er meget tilfredse med kvaliteten på drivverkene", sier Mats Riekkola, leder for driftssikkerhet i Lindbäcks Bygg AB. "Denne enestående kvaliteten er sannsynligvis grunnen til at så mange maskinprodusenter velger å samarbeide med NORD DRIVESYSTEMS." Fokuset på transportsystemene som brukes til å flytte varer over store avstander var på funksjonalitet samt lave driftskostnader. NORD DRIVESYSTEMS baserer seg på energieffektive motorer med girenheter med svært lite energitap og drivverkselektronikk som har betydelige energisparende funksjoner. Materialleveringssystemet øker driftssikkerheten, ettersom det reduserer antall lastebiler i fabrikken. Tiden spiller også en viktig rolle, og leveringssystemet bidrar også til å effektivisere emballasjearbeidet i logistikkavdelingen. Vognene følger en bestemt tidsplan og er lastet med nøyaktig det materialet som monteringsstasjonene krever.