Nyheter –

Gir og motor i ett: NORD DuoDrive

DuoDrive er en patentert innovasjon fra NORD som fullt ut integrerer den effektive IE5+ motoren sammen med ett-trinns spiralformet gir i ett hus og dermed optimerer systemeffektiviteten. Kompakt installasjonsplass, høy effekttetthet og svært lave støyutslipp er bare noen av fordelene.

Bargteheide , 2021-03-10

DuoDrive muliggjør konsistent versjonsreduksjon kombinert med en jevn, uventilert og kompakt design. Eliminering av forskjellige slitedeler gir lavere vedlikehold. Sammen med den enkle plug-and-play-igangkjøringen fører den komplette DuoDrive-løsningen til en betydelig reduksjon i totale eierkostnader (Total Cost of Ownership – TCO) sammenlignet med andre drivverkssystemer. DuoDrive er egnet til bruk i næringsmiddelindustrien i tillegg til intralogistikk .

Med det revolusjonerende integrerte girmotorkonseptet er synkronmotoren IE5+ installert i ett hus sammen med et enkelttrinns spiralgir. Som system oppnår den meget kompakte DuoDrive i en hygienisk rengjøringsdesign en betydelig høyere energieffektivitet enn det allerede utprøvde LogiDrive-konseptet. Med opptil 92 % effektivitet tilbyr DuoDrive for tiden den høyeste effektiviteten til en gir/motor-kombinasjon i denne effektklassen på markedet, og den oppnår svært høy systemeffektivitet i dellastområdet. Den er dermed fremtidssikker og en reell kostnadsreduksjonsfaktor. Den første tilgjengelige DuoDrive-størrelsen dekker girutvekslinger på i = 3,24 til i = 16,2 og er konstruert til dreiemomentområder på opptil 80 Nm og hastigheter på opptil 1000 min-1.