Nyheter –

Implikasjoner av det nye økodesign-direktivet om drivverksteknologi

Siden 1. juli 2021 har nye energieffektivitetsregler for trefasede elektriske motorer trådt i kraft med det nye økodesign-direktivet (EU) 2019/1781, som påvirker eksplosjonsbeskyttede elektriske motorer og utprøvde standard elektromotorer. 1. juli 2023 trår strengere forskrifter i kraft.

Bargteheide , 2021-07-28

Blant annet innebærer endringen følgende nye regler: Energieffektivitetsklasse IE3 gjelder 3-fasede asynkrone motorer med nominell effekt fra ≥0,75 kW til ≤1000 kW, og nå også for 8-polede motorer som har vært et unntak så langt. Hittil var maksimal effekt som IE3 har fått foreskrevet ≤375 kW.

Bestemmelser for de mindre 3-fasede asynkrone motorene med nominell effekt fra ≥0,12 kW til <0,75 kW ble nylig lagt til. De må nå overholde energieffektivitetsklasse IE2. Det samme gjelder 2-, 4-, 6- og 8-polede motorer.

IE3- så vel som IE2-klassene inkluderer nå også eksplosjonsbeskyttede elektromotorer av tenningsbeskyttelsestypene Ex tb, Ex tc, Ex ec og Ex d. Tidligere unntak for bremsemotorer, omformerdrevne motorer og eksplosjonsbeskyttede motorer er annullert.

Hold øye med endringer i juli 2023

1. juli 2023 vil effektivitetsreglene bli strengere. Energieffektivitetsklasse IE2 vil da gjelde eksplosjonsbeskyttede (tenningsbeskyttelsestype Ex eb) 3-fasede asynkrone motorer med nominell effekt fra ≥0,12 kW til ≤1000 kW, og for 1-fase asynkrone motorer ≥0,12 kW. Energieffektivitetsklasse IE4 vil være obligatorisk for 3-fase asynkrone motorer fra ≥75 kW til ≤200 kW for 2-, 4- eller 6-polede motorer. Unntak er bremsemotorer og eksplosjonsbeskyttede elektromotorer. I tilfelle spørsmål om valg av drivverk i samsvar med direktivet og andre detaljer om den nye Ecodesign-forordningen (EU) 2019/1781, hjelper dine personlige kontaktpartnere hos NORD DRIVESYSTEMS deg gjerne!