Nyheter –

Elektromotorer: Forbindelse mellom slipp og hastighet

Visste du at motorhastigheten forteller deg nesten alt om rotortapene til en elektromotor? Slipp er ansvarlig for dette. Den gjenspeiler direkte andelen tap i luftspalteeffekten, dvs. den effektive inngangseffekten til statoren minus tap i statorkobber og jern.

Bargteheide , 2021-08-10

Slippen beregnes enkelt: Slipp = feltrotasjonsturtall minus nominelt turtall dividert med feltrotasjonsturtall.

Eksempel: Ved en feltrotasjonshastighet på 1500 o/min og et nominelt turtall på 1460 o/min er slippen S 0,02666. Det er 2,67 % slipp.

Hvis luftspalteeffekten Pδ allerede er kjent fra statortapene og inngangseffekten, kan de resterende tapene utledes: I rotorjernet er disse lave på grunn av den minimale frekvensen, og i lagrene er de vanligvis bare noen få watt. Hovedandelen skyldes ohmske tap i rotorburet. Hvis luftspalteeffekten Pδ – for eksempel 3140 W – multipliseres med beregnet slipp S, resulterer tapene i rotorburet i 83,73 W.

Et godt identifiserende trekk ved lavtapsmotorer er derfor lavt slipp, fordi dette betyr at motorturtallet er veldig nær feltrotasjonsturtallet. Dermed kan den 4-polede 3 kW-motoren (50 Hz) fra NORD DRIVESYSTEMS i sin IE1-versjon, som eksempelet er basert på, med for eksempel et turtall på 1415 o/min enkelt øke til et turtall på 1460 o/min som en IE3-versjon og slippen reduseres fra 5,67 % til bare 2,67 %.

I ventilasjons- og pumpeapplikasjoner må den drevne maskinen imidlertid modifiseres til dette! Ellers resulterer besparelse i tap av energisparemotoren i høyere energiforbruk på grunn av høyere turtall på viftekarakteristikkurven fordi luftstrømseffekten øker.

Ved spørsmål om riktig valg og dimensjonering av drivverk svarer dine personlige kontaktpartnere hos NORD DRIVESYSTEMS gjerne på spørsmålene dine.