Nyheter –

Drivteknologi på Hannover Messe – tilstandsovervåkning og forebyggende vedlikehold

NORD DRIVESYSTEMS brukte årets utgave av Hannover Messe til å vise frem drev med avansert tilstandsovervåkning som et ledd i forebyggende vedlikehold.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

NORD bruker frekvensomformere med integrert PLC til å overvåke drivsystemet som helhet, evaluere data fra sensorene og vurdere systemtilstanden ved hjelp av intelligente algoritmer. Et industrigir demonstrerer tilstandsovervåkningen ved hjelp av sensorer og spesialutviklet evalueringsteknologi. Vibrasjons- og oljesensorene gir viktige sanntidsdata om slitasje på systemet. Vibrasjonsanalysen gir viktig informasjon for vurdering av tilstanden til lagre og tannhjul, og oljeanalysen bidrar til å avgjøre når det er nødvendig å skifte smøremiddelet.

Som "virtual sensing"-modellen viste, er det mulig å utføre forebyggende vedlikehold uten eksterne sensorer og de økte kostnadene dette medfører. I denne utstillingen sammenfattet omformeren prosessdataene fra drivsystemet og beregnet vedlikeholdsintervallene ved hjelp av en algoritme, som også omfatter produktdata og applikasjonsdata fra flere tiår med erfaring. Funksjonaliteten er basert en feltbuss-uavhengig konstruksjon for tilstandsovervåkning innen automatisering av fabrikker, definert av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau i den tekniske forskriften VDMA 24582. For å finjustere algoritmen og at systemet skal kunne vurdere tilstanden på drevet så nøyaktig som mulig, har NORD gjennomført en grundig verifiseringsprosess av de beregnede verdiene sammenlignet med reelle laboratoriemålinger. Denne programvarediagnostikken er en svært effektiv løsning som også egner seg godt for mindre drev. Den nye omformerfunksjonen gir kundene produkter med lengre levetid, mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.