nsd tupH

Overflatekonvertering

Produkter som er behandlet med nsd tupH er ideelle under ekstreme forhold og ved strenge hygienekrav.

nsd tupH Overflatekonvertering

NORD DRIVESYSTEMS oppfyller nå kravene til drivteknologi for ekstreme miljøer gjennom et stort utvalg produkter innen standard girmotorer – men med motstandsdyktigheten til rustfritt stål og fantastisk ytelse til lav pris. Aluminiumsoverflaten er behandlet med en spesiell prosess for å gjøre den ekstremt holdbar. Kombinert med en egen forseglingsprosess, blir overflaten opptil 7 ganger hardere enn vanlig aluminium og opptil 1000 ganger hardere enn lakk, noe som selvfølgelig fører til svært lav slitasje. Behandlingen gir derfor unik beskyttelse mot korrosjon, og den er ikke et lag med lakk som kan flakne av.

nsd tupH til næringsmiddelindustrien

 • I samsvar med FDA Title 21 CFR 175.300
 • Har gjennomgått omfattende tester med et stort utvalg rengjøringsmidler

Fordelene med nsd tupH

 • Korrosjonsbestandig og forhindrer kontaktkorrosjon
 • Overflater som er enkle å rengjøre
 • Motstandsdyktig mot syrer og alkalier (hele pH-skalaen)
 • Ingen penetrerende rust, selv ved skade
 • Ingen avflaking
 • Kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål
 • Lettere enn rustfritt stål

nsd tupH for ekstreme drifts- og omgivelsesforhold

Kjemisk rensing (avspyling på hele pH-skalaen)

Stor luftfuktighet

Offshore og kystmiljøer

Næringsmiddelindustrien

Bilvask

Meierier

Legemiddelindustrien

Vann- og kloakkanlegg

Tester utført på overflatebehandlede komponenter til aluminiumshus

 • ASTM D714 Blemmedannelse
 • ASTM D610-08 Korrosjon
 • ASTM D1654-08 Skrammer
 • ASTM B117-09 Saltspruttest
 • ASTM D3170 Gravelometertest
 • DIN EN ISO 9227 Salttåketest
 • DIN EN ISO 2409 Gittersnittprøving

nsd tupH overflatekonvertering

 • Overflatebehandling
 • Kan ikke demonteres
 • Korrosjonsbestandig – som rustfritt stål
 • Ingen avflaking
 • Ingen penetrerende korrosjon
 • I samvar med FDA Title 21 CFR 175.300

Produkter som er behandlet med nsd tupH er ideelle under ekstreme forhold og ved strenge hygienekrav.

Produkter tilgjengelig med nsd tupH

Oversikt over fordelene Lakk Nikkel- og nikkel/teflon-belegg Rustfritt stål nsd tupH
Ingen avflaking – – – – ++ ++
Intet belegg – – – – ++ ++
Korrosjonsbestandig + + ++ ++
Kostnader + + – – +
Vekt ++ ++ – – ++
Tilgjengelig produktserie + + – – +
Uensartet belegg – – ++ ++
Varmeledningsevne + + – – +
Ripefasthet – – – – ++ +

++ = meget egnet, -- = meget uegnet