Hvordan støtter NORDCON APPEN meg under vedlikehold og service?

Bruk en mobil løsning for parametrisering, overvåking og vedlikehold.

En innovativ løsning

NORDCON APPEN og NORDAC ACCESS BT Bluetooth-minnepinnen gir en mobil igangkjørings- og serviceløsning med klare arbeidsfordeler for alle NORD-drivverkene: diagnose, analyse, overvåking og parametrisering av NORDs drivverkssystemer via et trådløst grensesnitt.

Fordeler i praktiske applikasjoner

NORDCON APPEN effektiviserer igangkjøring, forenkler vedlikehold og gjør det mulig å rette feil raskere. En dashbordbasert visualisering kan brukes til drivverksovervåking og feildiagnose. Med oscilloskopfunksjonen kan et drivverk optimeres mens det er i drift. Parametrisering av drivverk er mulig via rask tilgang til parametere med en integrert hjelpefunksjon.

Slik fungerer NORDCON APPEN:

En trådløs forbindelse mellom drivverket og NORDCON APPEN via NORDAC ACCESS BT Bluetooth-minnepinnen brukes som grensesnitt. Minnepinnen er koblet til programvaren via Bluetooth og brukes direkte på frekvensomformeren. Dermed får du direkte tilgang til drivverksdataene og har full tilgangskontroll. Appen gir flere praktiske funksjoner, f.eks. en sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon for parametrene.

NORDCON APP

Dashboard-based visualization for drive monitoring and fault diagnosis; Parameterization with help function and parameter quick access; Oscilloscope function for drive analysis individually configurable; Backup and recovery function for easy handling of drive parameters

NORDAC ACCESS BT

The NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick is used directly with the frequency inverter and ensures convenient mobile access to the drive data while at the same time full access control.