Arnreiter

Drivsystem viktiga komponenter i sädeskvarnar

I sädeskvarnar används NORDs drivlösningar för fläktar, blåsmaskiner, roterande utkastare, hinkhissar och andra transportörer. Eftersom det i sådana miljöer finns mycket damm från sädmalningen måste systemen vara väl explosionssäkrade.

arnreiter_case_study_m25

Arnreiter

Kunden

Fokus på kunden

arnreiter_case_study_project

Arnreiter Mühle GmbH är ett företag baserat i Wallern i Österrike som förädlar frön och fröoljor som de säljer till kunder i livsmedelsindustrin. Arnreiter är ett familjeföretag som startades för nästan 200 år sen och ägnar sig helt och hållet åt hållbar produktion. Kvarnen maler säd som har odlats lokalt i området och företaget strävar efter att använda så lite resurser som möjligt i produktionen. Anläggningen har till och med en egen vattenkvarn som genererar en del av den energi som behövs.

Fokus på projektet
Under den senaste renoveringen av kvarnen och beredningsanläggningen år 2009 anlitade man den schweiziska förädlingsteknikspecialisten Bühler flera toppmoderna maskiner med drivlösningar från NORD drivsystem. systemet har en total belastning på 1 400 kW och kan mala upp till 80 ton säd per dag och därtill bearbeta upp till 20 ton mald säd per dag.

Projektet

Projektets utmaning

arnreiter_case_study_customer

På Arnreiter Mühle i Österrike mals och bearbetas säd i olika steg. Denna högst automatiserade kvarn använder sig av många olika maskiner för ångning, krossning, malning, extrudering, rostning, kylning, torkning och skalning. Dessa behandlingar ändrar sädens form och egenskaper för att förbättra dess hållbarhet, smältbarhet och bakningsegenskaper och minskar dess bitterhet.

Stora transportbandssystem – Det krävs flera olika transportbandsystem med flexibla drivlösningar för att förflytta korn och mald säd mellan olika processteg. Eftersom Arnreiter enbart kör med hållbar produktion ville de installera robusta drivlösningar som endast kräver lite underhåll och som håller länge och ger en mycket pålitlig kontinuerlig drift för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet.

Dammig miljö – När råmaterialen mals fint sprids ett fint damm i hela anläggningen. Elektriska drivsystem måste därför vara explosionssäkrade. NORD DRIVESYSTEMS har ett omfattande och mångsidigt utbud av mekanisk, elektrisk och elektronisk drivteknik som är certifierad för användning i högriskmiljöer och kunde därmed erbjuda Arnreiter olika typer av växelmotorer och inbyggda mekatroniska drivsystem för distribuerad drift.

Lösningen

Applikationslösningen

arnreiter_case_study_solution

NORD växelmotorer driver band- och hinkhissar som för råmaterial från silos till de övre våningarna för vidare bearbetning med maskiner. Säden matas sedan genom ett 2500 meter långt slangsystem . Lågdensitetsfraktionen med små hårda partiklar, damm etc. avlägsnas från säden i en luftcirkulationsaspirator och tas sedan bort med en skruvtransportör. en slussmatare säkerställer rätt volymetrisk dosering av produkterna. Små tillsatser av andra ingredienser kan utföras med mikrodispensorer.

Mycket hållbar och tålig design – Alla dessa system för transport och distribution av material är också utrustade med växelmotorer från NORD. "Motorerna fungerar väldigt pålitligt i kontinuerlig drift i vår kvarn", säger Martin Rachbauer, underhållsspecialist på Arnreiter Mühle. Tack vare deras enastående produktkvalitet kräver NORDs drivenheter endast minimalt med underhåll.

Omfattande explosionsskydd – NORD levererade flera olika drivenheter i kategori 3D för användning i ATEX-område 22. Bland dessa fanns växelmotorer och inbyggda mekatroniska system för distribuerad drift, dvs. växelmotorer utrustade med lokal drivstyrning. NORD erbjuder explosionsskydd för hela drivsystem och levererar både växelmotorer och lokalt installerade eller skåpsmonterade frekvensomriktare med explosionsskydd. Varje månad tillverkar och levererar NORD ca 1 500 damm- och explosionsskyddade drivsystem för användning i ATEX-områden 1, 2, 21 och 22.

Ladda ner fallstudie

Case_study_download_teaser

Ladda ner fallstudien i PDF för Arnreiter här ladda ner | PDF (467 KB)