Sofistikerad separationsteknik:
Pålitliga drivlösningar för
livsmedelsindustrin

Hur gör man bäst puré av frukt med kärnor och hur separerar man fiskköttet från fiskbenen? Och hur tar man bort senor och brosk från kött utan att förstöra råvaran? Varje amatörkock som tillbringat timmar med att pressa frukt genom silar med hjälp av sked eller tillrett kycklingsoppa känner till problemen. Inom livsmedelsindustrin finns det en automatiserad motsvarighet som ersätter tidskrävande manuellt arbete. Så kallade mjukseparatorer används för att försiktigt skilja hårda och mjuka delar. Robusta och pålitliga drivtekniska komponenter som uppfyller livsmedelsindustrins krav är en viktig förutsättning för en hög och jämn produktkvalitetet.

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

BAADER 605

En ren separation

Baader-gruppen, som tillverkar maskiner och processanläggningar för livsmedelsindustrin, utvecklade en teknik för separation av kött och senor eller brosk för över 40 år sedan. Med tiden har produktutbudet byggts ut. Nu ingår också mjukseparatorer med olika prestanda som används för att ta bort senor från kött och fjäderfä, för att rensa fisk, för att utvinna fruktkött från frukt och grönsaker och för att packa upp matprodukter. I Baaders mjukseparatorer sätts ett pressande band i rörelse med hjälp av en tandad kedja driven av en växlad motor. Produkten förs med hjälp av det pressande bandet till en roterande, perforerad trumma där de mjuka delarna försiktigt pressas genom trummans perforering och de hårda partiklarna blir kvar på trummans utsida. Genomströmningen och kvaliteten ställs in med en justerbar cylinder.

Den här metoden ger hög produktkvalitet och minimal temperaturhöjning. Eftersom det pressande bandet är mycket flexibelt, förstörs inte cellstrukturen på råvarorna. Samtidigt hålls oönskade hårda komponenter borta från slutprodukten under kötthanteringen. Sist men inte minst sparar metoden mycket tid jämfört med manuell hantering och ger en standardiserad slutprodukt.

Mångsidiga maskiner

Baaders mjukseparatorer utvecklades på 1960-talet och har därefter förbättrats och bland annat blivit enklare att rengöra. De följer internationell hygienstandard. I flera av modellerna fungerar våra vinkelkuggväxlar som drivenheter. Ett exempel är modellen BAADER 605 som har en maximal prestanda på runt 3 000 kg i timmen, beroende på storleken på hålen i den perforerade trumman, matningsmetoden, produkten, matningstemperaturen och det valda trycket. Den är därför ytterst lämplig för stora produktionsvolymer. Användaren kan välja mellan en håldiameter på 1,3, 2, 3, 5 eller 8 mm i den perforerade trumman, andra diametrar kan fås vid förfrågan.

Kegelstirnradgetriebe im Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Kundanpassad drivteknik

Baader använder vinkelkuggväxelmodellerna SK 9016.1, SK 9022.1 och SK 9042.1 i sina mjukseparatorer. Eftersom växelhusen gjutits i ett enda stycke, så kallat Unicase-hus, är de hållbara och har extra lång livstid. Alla bärande fästen är integrerade i huset och därför behövs inga skyddsytor. De skulle annars lätt deformeras av vridmoment och radialkrafter. Eftersom växlarna har hög verkningsgrad och extra hållbara, slitagefria kuggar blir de också driftssäkra. Våra konsulttjänster bidrog också till valet av leverantör. Vår erfarenhet av att utveckla verkningsfull drivteknik och hitta besparingar var till stor hjälp vid Baaders övergång till IE2-motorer.
– Nord har blivit en pålitlig, kompetent partner som hjälper oss med kundanpassade drivlösningar, säger Martin Schaarschmidt, försäljningschef för Separatorteknik hos Baader.
– Särskilt rådgivningen från Nords experter har inneburit en stor lättnad och givit oss möjligheten att fokusera helt på våra egna produkter.