friskrivningsklausul

Getriebebau Nord tar inte ansvar för installation och användning av programmen NORD CON, NORD SERV eller NORD EPLAN MAKROS .