Lagersystem

Drivtekniska lösningar från NORD för lagring av bulkgods

Bulkvaror lagras temporärt (och homogeniseras) i lagerplatssystem (längsgående eller roterande blandbäddar) eller silor / bunkrar innan de tillförs nästa processteg. Olika bulkvaror kräver olika anläggningar som kräver kundindividuella drivsystem. Därför satsar vi på komponenter som är optimalt anpassade till varandra och att förverkliga de kundspecifika konstruktionsönskemålen på ett flexibelt sätt.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

 • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
 • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
 • Precisionstillverkat växelhus i ett stycke för hög belastning
 • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din användning
 • Tyst gång

MAXXDRIVE® raka kuggväxlar

Industriväxlar

 • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
 • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
 • Precisionstillverkat växelhus i ett stycke för hög belastning
 • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din användning
 • Tyst gång

Standardmotorer

Asynkronmotorer

 • Effekt: 0,16 HP - 75 HP
 • Internationellt godkänd
 • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

 • Effektområde: 0.25 - 22 kW
 • Kapslingsklass: IP55, IP66
 • Vägg- eller motormontage
 • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

Ytterligare information här: