Intralogistik

Användningar inom intralogistik och lagerteknik

Inom intralogistiken täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar. Oberoende av om det gäller post- och paketlogistik, flygplatser eller lagerlogistik, vi förstår din verksamhet och vet precis vad som krävs.

Distributionscentraler

    För att möta kraven inom Post och paketsektorn erbjuder NORD DRIVESYSTEMS drivteknik med maximal tillförlitlighet för distributionscentraler.

Flygplatsteknologi

    NORD DRIVESYSTEMS har med sitt välgrundade applikationskunnande tagit fram drivlösningar för att möta dina krav inom flygplatsbranschen.

Lagerlogistik

    NORD DRIVESYSTEMS erbjuda dig optimala drivtekniska lösningar för lagerlogistik, skräddarsydda för varje applikation.

Fackmässor för intralogistikbranschen världsvitt:

Land   Mässa Ort Datum Plats
US AAAE Las Vegas, NV 2021-07-10 - 2021-07-13
FR Intralogistics (SiTL) Paris 2021-09-13 - 2021-09-15
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2021-09-27 - 2021-09-29
AT Parcel + Post Vienna 2021-10-12 - 2021-10-14
ES Hispack Barcelona 2021-10-19 - 2021-10-22
CN CeMAT Shanghai 2021-10-26 - 2021-10-29
ID AllPack Jakarta 2021-10-27 - 2021-10-30
DE inter airport Europe Munich 2021-11-09 - 2021-11-12