Fisk & Skaldjur

Hållbara lösningar för bearbetning av fisk och skaldjur

Salt eller sött vatten är alltid en faktor vid bearbetning av fisk och skaldjur. Drivtekniken måste vara speciellt motståndskraftig. NORDS drivenheter av ytbehandlad aluminium erbjuder ett kraftfullt, lätt och kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål. De självdränerande växelmotorerna och decentraliserade omvandlarna är lätta att rengöra.

DuoDrive

Two become one.

 • Effektområden: 0,35 - 1,5 kW
 • Extremt hög systemverkningsgrad
 • Kompakt wash-down utförande
 • Reducerat underhåll
 • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

 • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
 • Protection class: IP69K
 • Efficiency class: IE5+
 • Verkningsgradsklass: IE5+
 • Internationellt godkänd

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvensomriktare

Fokus på optimering

 • Effekt: Upp till 0,95 kW
 • Kapslingsklass: IP55, IP66
 • Vägg- eller motormontage
 • Ethernet-kommunikation för integrering
 • Plug-and-play lösning för snabb driftsättning

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

 • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
 • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

 • Effektområde: 0.25 - 5,5 kW
 • Kapslingsklass: IP20
 • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
 • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
 • Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar

Krijn Verwijs

Korrosiontåliga drivsystem fungerar tillförlitligt i salthaltig atmosfär

I det nederländska familjeföretaget Krijn Verwijs B.V. sker bearbetningen av skaldjuren i den fuktiga och saltiga atmosfären i Nordsjöns omedelbara närhet. Det har sedan länge varit ett problem för drivenheterna. NORD ytbehandlingen nsd tupH löste problemet.

Ytterligare information här: