Kött och fjäderfä

Tillförlitlig drivteknik för köttproduktion

För köttbearbetningsindustrin är tillförlitligheten och drivteknikens hygieniska design av avgörande betydelse. Köttproduktionen måste vara felfri från gården till gaffeln. Djurens välmående har högsta prioritet. Den fortsatta hanteringen av den lätt fördärvliga varan kräver stränga hygiendirektiv, vilket naturligtvis är bra för förbrukarens säkerhet, men kräver att utrustningen som används presterar på toppnivå. Med sin korrosionsmotståndskraftiga nsd tupH -ytbehandling erbjuder NORD DRIVESYSTEMS ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål med jämförbara egenskaper.

DuoDrive

Two become one.

 • Effektområden: 0,35 - 1,5 kW
 • Extremt hög systemverkningsgrad
 • Kompakt wash-down utförande
 • Reducerat underhåll
 • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

 • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
 • Protection class: IP69K
 • Efficiency class: IE5+
 • Verkningsgradsklass: IE5+
 • Internationellt godkänd

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvensomriktare

Fokus på optimering

 • Effekt: Upp till 0,95 kW
 • Kapslingsklass: IP55, IP66
 • Vägg- eller motormontage
 • Ethernet-kommunikation för integrering
 • Plug-and-play lösning för snabb driftsättning

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

 • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
 • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

 • Effektområde: 0.25 - 5,5 kW
 • Kapslingsklass: IP20
 • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
 • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
 • Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvensomriktare

Robust hölje, maximal livslängd

 • Effektområde: 0.25 - 2.2 kW
 • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69K
 • Vägg- eller motormontage
 • Ytbehandling nsd tupH

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

Ytterligare information här: