Baumalog

Drivtekniska lösningar för automatisering av lagerförlopp

För att förenkla lager- och transportförloppen av metallprofiler för företaget Retech Sp. z o.o. litade Baumalog Sp. z o.o. på drivtekniska lösningar från NORD.

Kundens profil i korthet

Baumalog är en polsk maskintillverkare som producerar automatiska lager- och transportsystem som används inom många olika branscher. Företaget konstruerar, tillverkar och installerar lösningar för automatisering av bearbetningsförlopp (speciellt för profiler, balkar och andra material med varierande dimensioner och vikt), med syfte att höja effektiviteten på processer inom den interna logistiken och därvid optimera materialflödet vid plockning, produktion och leverans. I Polen är Baumalog dessutom den auktoriserade återförsäljaren för automatiska vertikala lagersystem från ett italienska företaget Modula.

Baumalog använder NORD drivenheter för alla erbjudna lagerautomatiseringslösningar. Fördelarna som företaget ser är bland annat hög verkningsgrad, tillförlitlighet, tyst drift, stort produktsortiment samt enkel installation. För sina konstruktioner har Baumalog redan i många år använt de drivtekniska lösningarna från NORD DRIVESYSTEMS: omriktare och växelmotorer med hög verkningsgrad och absolut tillförlitlighet.

Projektets specialiteter

Lagerhållning av komponenter som används i produktionen är en av de största utmaningarna för alla tillverkare. När försäljningssiffrorna stiger ökar också kraven på lagerhanteringen och desto viktigare blir den tekniska tillförlitligheten: allting måste fungera problemfritt. Automatisering av lager- och transportprocesser möjliggör en betydande höjning av produktionspotentialen samtidigt som arbetssäkerheten förbättras.

Inom denna sektor kan marknaden erbjuda individuella och ultramoderna lösningar som utnyttjar nyaste teknologi inom robotik, automatisering och IT. Korrekt konfiguration av det automatiska lagersystemet förbättrar de logistiska processerna, vilket i sin tur minskar risken för mänskliga fel och möjliggör kortare leveranstider för kundbeställningar.

Drivtekniska lösningar

Automatiserat rör- och profillager

Det automatiserade rör- och profillagret har utvecklats enligt specifika önskemål från kunden. Det 8 m höga lagret består av en bärande struktur med två hyllrader, som har fem torn med 68 rörliga fack var. Varje fack har måtten 6200 × 450 × 600 mm och en bärförmåga på 1750 kg. Dessutom krävs en lämplig styrning. Systemet utrustades med en mobil lastningsstation som gör det möjligt att lasta profilerna utanför lagret och transportera in dem i lagret. Dessutom finns det två mobila lossningsstationer som arbetar synkront med traverskranarna och laser-skärsystemet för profilerna i fabrikshallen. Systemet fungerar fullständigt automatiskt. När operatören ger kommandot på styrpanelen, transporteras respektive produkt till en av lossningsstationerna. Sex NORD-växelenheter krävdes för lagertornen samt lastnings- och lossningsstationerna som levererades av Baumalog.

Getriebebau NORD är en av de världsvitt marknadsledande producenterna av mekaniska och elektroniska växelenheter. Produkturvalet omfattar växelmotorer, industriella växelenheter, frekvensomriktare, motorstartare och decentraliserade motorstyrsystem. NORDS omfattande produkturval omfattar dessutom intelligenta mekaniska och elektriska lösningar som möjliggör en flexibel konfiguration av lagerautomatisering. Med snabb leverans och fördelaktiga priser. För detta projekt levererade NORD sex växelenheter med effekter på mellan 0,75 kW och 3 kW.

Förutom de mekaniska lösningarna, används också elektroniska drivsystem från NORD i de automatiserade lager som Baumalog konstruerar. NORDAC PRO frekvensomriktare används för att styra växelmotorerna. Det flexibla kylkonceptet säkerställer optimal värmeavledning. Positioneringsmodulen gör det inte bara möjligt att positionera drivaxlarna oberoende av den överordnade styrningen utan också relativ positionering. De installerade NORD-produkterna skapar i detta projekt rörelse i varje tänkbar form. Växelenheterna möjliggör stapelkranens rörelser på skenor mellan höglagren, vertikaltransportörens rörelser för att ta ut material ur hyllorna respektive lägga in det samt hyllornas rörelser i horisontal riktning och vertikaltransportörens rörelse till lagertornet.

De styr också en lastnings- och lossningsstation utanför hallen och lossnings stationen inne i hallen, från vilken materialet transporteras till laser-skäraren. Automatiseringen av lager- och transportförloppen för profiler hos Retech bidrog till en signifikant förbättring av produktionsprocesserna och till förbättrad arbetssäkerhet. De högkvalitativa komponenter som används (exempelvis växelenheter från NORD) säkerställer också en smidig och problemfri drift av hela systemet.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Internationellt godkänd
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

Ytterligare information här: