Nyheter –

Teknisk innovation inom omröring och agitation

MAXXDRIVE®-industriväxlar passar perfekt för användning i stora omrörare. Med SAFOMI-adaptern presenterar NORD en teknisk innovation inom detta tillämpningsområde: en fläns med ett integrerat oljeexpansionskärl, färre driftavbrott och mindre behov av slitdelar.

Bargteheide , 2020-07-20

NORD MAXXDRIVE®-industriväxlar säkerställer en tillförlitlig drift inom de branscher, som använder sig av omröring och agitation; även under extrema förhållanden. För användning inom agitation kan MAXXDRIVE®-industriväxlar som nyhet utrustas med en SAFOMI IEC-adapter. SAFOMI är förkortningen för Sealless Adapter or Mixers. Denna IEC-specialadaptern förenar funktionerna av en vanlig IEC-adapter och ett oljeexpansionskärl i en enda komponent. SAFOMI finns tillgänglig för parallella växlar och säljs i storlekar 7 till 11, d.v.s. för maximala utgående vridmoment på 25 till 75 kNm. Den kompakta kombinationen bestående av MAXXDRIVE®-industriväxlar, SAFOMI IEC-adaptern och en drivmotor är det bästa valet för tillämpningar inom omröring och agitation för att minska antalet slitdelar och påbyggnadsdelar. SAFOMI-IEC-adaptern har en kompakt och enkel konstruktion samt är utrustad med ett integrerat oljeexpansionskärl. Oljekärl och -slangar samt den radiala axeltätningen, som brukar läcka och bli slitna och som sitter mellan växeln och IEC-cylindern, behöv inte. Bytet till en SAFOMI-IEC-adapter från den vanliga IEC-adaptern för användning i drivenheter för agitation bidrar till färre driftavbrott och minskar underhållskostnaderna. Den begärda oljenivån samt den nödvändiga oljemängden reduceras och tack vare färre ansluta komponenter sjunker även behovet av installationsutrymme.