Nyheter –

Hur det nya Ecodesign direktivet påverkar drivtekniken

I och med att det nya Ecodesign direktivet (EU) 2019/1781 har trätt i kraft, gäller sedan 1 juli 2021 nya regler för elektriska trefasmotorers energieffektivitet, vilket påverkar explosionsskyddade elmotorer och godkända standard-elmotorer. 1 juli 2023 kommer ännu strängare regler att träda i kraft.

Bargteheide , 2021-07-28

Ändringarna omfattar bland annat följande nya regler: Energieffektivitetsklass IE3 gäller för 3-fas asynkronmotorer med en märkeffekt på ≥ 0.75 kW till ≤ 1 000 kW och nu också för 8-poliga motorer som hittills har varit undantagna. Hittills har IE3 har krävts för motorer ≤ 375 kW.

Bestämmelser för de mindre 3-fas asynkronmotorerna med märkeffekter på ≥ 0,12 kW till <0,75 kW har tillkommit. Dessa måste nu uppfylla energieffektivitetsklass IE2. Samma sak gäller för 2-, 4-, 6- och 8-poliga motorer.

Både klasserna IE3 och IE2 omfattar nu också explosionsskyddade elmotorer i skyddsklasserna Ex tb, Ex tc, Ex ec och Ex d. Tidigare undantag för bromsmotorer, motorer med inverterteknik och explosionsskyddade motorer har tagits bort.

Hålla koll på ändringarna från och med juli 2023

Från och med 1 juli 2023 kommer bestämmelserna för energieffektivitet att skärpas. Energieffektivitetsklass IE2 kommer då att gälla för explosionsskyddade (skyddsklass Ex eb) 3-fas asynkronmotorer med en märkeffekt från ≥ 0,12 kW till ≤ 1000 kW och för 1-fas asynkronmotorer ≥ 0,12 kW. För 2-, 3- eller 6-poliga 3-fas asynkronmotorer från ≥ 75 kW till ≤ 200 kW kommer energieffektivitetsklass IE4 att krävas. Undantagna är bromsmotorer och explosionsskyddade elmotorer. Om du har frågor som gäller val av drivenheter som uppfyller direktivet eller andra detaljer om de nya Ecodesign bestämmelserna (EU) 2019/1781, kommer din Personliga kontaktperson hos NORD DRIVESYSTEMS gärna att hjälpa dig!