Nyheter –

NORD öppnar automatiserat smådelslager

Det automatiserade smådelslagret tillhandahåller över 70 000 lagerplatser och är därmed det största automatiserade lagersystemet inom NORD DRIVESYSTEMS Group. Tack vare den förbättrade logistiskkapaciteten kommer leverans- och monteringstiderna att förkortas ytterligare.

Bargteheide , 2021-08-04

Dimensionerna är imponerande: Det automatiserade smådelslagret sträcker sig över två hallar, 6600 m² och 44 nivåer. I det smarta lagret som har utvecklats av det österrikiska företaget KNAPP AG, kan 44 shuttlar genomföra upp till 900 insättningar och uttagningar per timme. De transporterar produktbärare med en vikt på 50 kg och dimensioner på upp till 60x40 cm.

Vid invigningsceremonin tackade verkställande direktör Ullrich Küchenmeister alla inblandade för deras stora engagemang som hade gjort färdigställandet av det automatiserade smådelslagret i tid möjligt: ”Inte ens Corona-pandemin och en liten översvämning kunde sätta käppar i hjulet.” Anställda från många olika avdelningar hos NORD var delaktiga i planeringen av smådelslagret - allt från logistik och IT till anläggningshantering.

På grund av pandemin hölls invigningsceremonin i en liten grupp. Närvarande var också resten av NORD företagsledningen: Jutta Humbert, Dr. Omar Sadi, Jens Paulsen och Gernot Zarp. De första insättningarna i lagret genomfördes av Carolin von Rönne: Hon tillhör NORD grundarfamiljens tredje generation och började jobba på företaget hösten 2020.

Förutom det automatiserade smådelslagret finns det i de nya hallarna ett smalgångslager som har 4400 pallplatser samt varuingångs- och utgångsområden. Från och med nu förpackas också delarna här.

Med sitt nya smådelslager kommer NORD att kunna leverera sina kunder och filialer ännu snabbare. Tack vare den förbättrade tillgängligheten på många komponenter kommer monteringstiderna vid anläggningen i Bargteheide också att bli kortare.