Nyheter –

NORDAC FLEX: Verkliga multitalenter för transportörteknik

NORDAC FLEX SK 205E serien har bland annat utvecklats för användning i bagagetransportsystem på flygplatser eller transportörsystem i paketdistributionscentraler. Den kompakta, flexibla och energieffektiva frekvensomvandlaren erbjuder ett brett effektområde upp till 22 kW och möjliggör energibesparing, speciellt vid drift under delbelastning.

Bargteheide , 2021-09-14

Omvandlaren kan användas för att styra standard-synkronmotorer, synkronmotorer med förbättrad verkningsgrad och bromsmotorer. Den kan installeras i närheten av eller på själva motorn. Ström- och datakablar kan anslutas med stickkontakter. Det decentraliserade systemet möjliggör korta motor- och givarkablar samt korta anslutningsledningar till sensorerna. Exempelvis för positionsstyrda transportsystem kan givaråterkoppling integreras. Eftersom NORDAC FLEX SK 205E har en hög överbelastningskapacitet, är också dynamiska rörelser med korta start- och stopptider resp. sekventiell drift möjligt. Den integrerade POSICON styrningen möjliggör hög precision i synkroniserings- och positioneringsapplikationer.

Tillvalsmoduler och utvidgningar

För enkel integration i styrsystem kan NORDAC FLEX med hjälp av tillvalsmoduler enkelt utvidgas för kommunikation med vanliga fältbussystem och Industrial Ethernet -varianter som Profinet, EtherCAT, EtherNet IP och POWERLINK. Den funktionella säkerheten kan verkställas via STO. PROFIsafe expansionen möjliggör dessutom STO-styrning över Industrial Ethernet med tilläggsfunktioner såsom Safe Direction eller Safe Limited Speed.

Givare och gränssnitt

Drivenhetsrelaterade sensorer kan läsas in över digitala ingångar och antingen utvärderas autonomt, eller rapportera till den överordnade styrenheten via bus. För dynamisk varvtalsreglering eller positionering kan de digitala ingångarna med POSICON standardfunktionerna också läsa in signalerna från rotationsgivare. Absolutvärdesgivare gör referenskörningar överflödiga. Givarna kan med hjälp av det CANopen-baserade systembussgränssnittet utvärderas av omvandlaren. Med detta gränssnitt kan flera drivenheter enkelt synkroniseras med varandra och fungera som ett master-slave system.

Diagnostik och parametersättning

Externa manöverdon, såsom signallampor, kan styras över omvandlarens digitala utgång. Med NORDCON APP, tillhandahåller NORD ett diagnosverktyg som kan kommunicera trådlöst med omvandlaren via Bluetooth. För ändamålet installeras en bluetooth-modul över det seriella gränssnittet. Alternativt kan styrboxar med numerisk- eller textdisplay på tolv språk, som möjliggör diagnostik, parametersättning och styrning av frekvensomvandlaren, anslutas.

Med den kostnadsfria NORDCON programvarulösningen för PC eller laptop, går NORD ett steg längre. Förutom de vanliga diagnostik- och styrfunktionerna, erbjuder verktyget också enkel hantering av projektdata samt programmering av den integrerade PLC:n, som självständigt styr drivenhetsrelaterade funktioner.