Vilka steg gör drivtekniken för transportband effektivare och miljövänligare?

Uppnå tydligt definierade förbättringar inom intralogistik med enkla beslut och hanterbara investeringar.

Kontrollera transportbandets laster.

Många drivenheter har konstruerats för maximala laster. Dessa uppnås dock sällan under verkliga förhållanden så att drivenheterna mestadels endast kör med partiell belastning. Att byta till drivenheter med låg uteffekt med hög överbelastningskapacitet sparar både pengar och energi.

IE5+-motorer

Vilka hastigheter behövs för transportband?

För att uppnå de nödvändiga hastigheterna för transportband hos alla systemkomponenter används olika motorstorlekar i ett stort antal varianter. Genom att använda enhetliga och energisnåla synkronmotorer med frekvensomriktare kan olika hastigheter förverkligas. Moderna synkronmotorer kör också med partiella laster med hög effektivitet.

Byte till effektiva synkronmotorer

Vanliga IE3-asynkronmotorer uppnår en hög energieffektivitet endast inom deras optimala driftpunkt. Att byta till moderna synkronmotorer med IE4 eller högre förbättrar effektiviteten och sparar energi. Dessutom kan drivenheterna användas mer flexibelt och på vis kan antalet varianter reduceras.

Beställ mer information

IE5+-synkronmotorer

• Energieffektivitetsklass: IE5+; • Kompakt och hygieniskt utförande;
• Konstant hög effekt över hela justeringsintervallet

Ladda ned – flyer

S9012-synkronmotor med energieffektivitetsklass IE5+