Vilket stöd får jag från NORDCON APP under underhåll och service?

Använd en mobil lösning för parametrisering, övervakning och underhåll.

En innovativ lösning

NORDCON APP och NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stickan tillhandahåller en mobil lösning för idrifttagning och service med tydliga arbetsfördelar för alla drivenheter från NORD: diagnostik, analys, övervakning och parametrisering av NORDs drivsystem via ett trådlöst gränssnitt.

Fördelar i praktiska applikationer

NORD APP påskyndar idrifttagningen, förenklar underhållet och gör felavhjälpningen snabbare. Den förfogar över en dashboard-baserad visualisering som kan användas för övervakning av drivenheter och för felsökning. Med hjälp av oscilloskop-funktionen kan en drivenhet optimeras medan den används. Drivenheterna kan parametriseras tack vare snabb åtkomst till parametrar genom en integrerad hjälpfunktion.

Så här fungerar NORDCON APP

En trådlös anslutning mellan drivenheten och NORDCON APP via NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stickan används som gränssnitt. Stickan ansluts till programvaran via Bluetooth och används direkt på frekvensomriktaren. På så sätt får du direkt åtkomst till drivenhetens data och behåller fullständig åtkomstkontroll. Appen har ytterligare praktiska funktioner såsom säkerhetskopiering av parametrar och en återställningsfunktion.

NORDCON APP

• Dashboard-baserad visualisering för övervakning av drivenheter och felsökning;
• Parametrisering med hjälpfunktion och snabb åtkomst till parametrar;
• Oscilloskop-funktion med individuell konfiguration för analys av drivenheter;
• Säkerhetskopiering- och återställningsfunktion för enkel förvaltning av drivenheters parametrar.

NORDAC ACCESS BT

NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stickan används direkt med frekvensomriktaren och säkerställer en bekväm, mobil åtkomst till drivenheters data och ger samtidig en fullständig åtkomstkontroll.

NORDAC FLEX SK 200E

• Prestanda: 0,25 – 22 kW; • Skyddsklass: IP55, IP65;
• Väggmontering eller montering på motorn