Nationella bestämmelser

för motorer

Elektriska drivenheter i industritillämpningar förbrukar upp till 70 % av det totala energibehovet. För många företag innebär detta en enorm optimeringsmöjlighet.

NORD DRIVESYSTEMS säljer ett stort antal elmotorer, som uppfyller alla vanliga globala bestämmelser om energieffektivitet och globala standarder. Våra motorer används i många applikationer då de inte bara är kraftfulla och robusta, utan för att de kan kombineras med alla växlar från NORD också.

På den här sidan får du en översikt över de globala bestämmelserna om energieffektivitet inom området elmotorer. Observera att standarder och direktiv förändras ständigt. Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att denna information är korrekt, kan det här dokumentet inte ersätta läsning av de respektive direktiv eller bestämmelser för import.