Smarta standdrivenheter

med servodynamik och hög precision

Tillsammans med avancerad omriktarelektronik för smarta styrfunktioner får standardasynkronmotorer med effektivitet IE2 eller IE3 och permanentmagnetbaserade IE4 synkronmotorer dynamiska funktioner på servonivå. Med innovativa frekvensomriktare för motor-, vägg eller skåpsmontering kan NORD implementera mycket exakta positioneringar, säkerhetsapplikationer och sofistikerade funktioner så som synkronisering, koordinerad multiaxeldrift, lindningsstryning och flygande skärning.

alt

Dessa system är mycket mer ekonomiska än vanliga servolösningar eftersom inköpspriset är mycket lägre och utbudet av systemkomponenter är mycket större, inklusive ett väldigt varierat växelprogram med möjlighet till individuella konfigurationer.

Frekvensomriktarna har en realtids-mikroprocessor (cykeltid 10 ms) och stödjer fri programmering av drivrelaterade funktioner enligt IEC 61131 för att avlasta externa PLCs. 200 % reservkapacitet för överbelastning säkerställer hög driftsäkerhet så som till exempel i kran och hissystem. Med fältorienterad styrteknik kan dessa omriktare uppnå stor enhetlighet under varierande belastning och även från stillastående till motorhastighet, även utan ställdon.

Drivenheterna har också höga startmoment och hastighetsfeedback kan implementeras. De högkvalitativa frekvensomriktarna SK 540E är skåpsmontering har ett universellt gränssnitt för ställdon för for SSI, BISS, EnDat profil 2.1 och Hiperface. NORDs utbud av distribuerad omriktarteknik finns med prestanda upp till 22 kW och skåpsmonterade finns i upp till 160 kW. NORD erbjuder fullskaliga mekatroniska drivenheter och tillverkar växelmotorer och elektroniska enheter och programmerar logiska funktioner i egen fabrik.