ČERPADLÁ

VÝKONNÉ A INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
V OBLASTI ČERPACEJ TECHNIKY

Inteligentné čerpanie potrebuje inteligentné pohony. NORD disponuje riešením aj v oblasti pohonov, ktoré musia vyhovovať ako špecifickým nárokom prevádzky tak i prianiu po štandardizácii v oblasti čerpacej techniky.

Špičkové výkony s čerpadlami osadenými pohonmi NORD

Pri veľmi vysokej a obzvlášť pri nižšej viskozite prepravovaného média musia čerpadlá a ich hnacie agregáty podať obrovský výkon. Podľa spôsobu použitia, musia byť pre rôzne prepravované médiá rôzne otáčky a krútiaci moment. Podľa nasadenia je možné použiť jednoduchú elektroprevodovku bez riadenia prepravovaného množstva alebo aj agregáty s komplexným digitálnym riadením.

Stredobod pozornosti – Nevýbušné pohony

Univerzálne použitie vďaka frekvenčným meničom NORD

S riadením pohonu čerpadla pomocou frekvenčného meniča NORD môžu byť cez jednoduchú zmenu parametrov zvolené rozdielne vlastnosti čerpania. Parametrové sady sú uložené priamo v pamäti meniča, takže podľa čerpaného média, množstva alebo požiadaviek čerpania je ich možné z pamäte jednoducho načítať. Pri špeciálnych reguláciách čerpania – napríklad pri regulácii tlaku – prevezme menič všetky funkcie: napr. záznam nameraných hodnôt, PID regulácia a riadenie otáčok. Prakticky ku všetkým štandardným prevádzkovým zberniciam poskytuje NORD moduly, ktoré sa jednoducho zasunú do meniča a spoja sa s jeho prevádzkovou zbernicou.

Optimálna mechanická integrácia

So širokou paletou čelných, plochých, kužeľových a závitovkových prevodoviek kombinovaných s vhodným asynchrónny motorom ponúka NORD výkonné riešenie dosiahnutia optimálnej mechanickej integrácie. Výkon bežne používaných motorov na malých čerpadlách leží medzi 0,55 a 1,5 kW. NORD dodáva taktiež neštandardné výstupné hriadele s vyvŕtaním, napr. pre prírubové prevodovky s hladkým hriadeľom a špeciálnym uložením, doladeným podľa potreby výrobcu čerpadla.