Novinky –

Účinné riešenie pohonov s malým počtom variánt

Nové decentrálne pohony Logidrive od NORDu sú navrhnuté špeciálne pre intralogistiku a systémy pre dopravu batožiny. Vďaka redukcii variánt zjednodušujú plánovanie, konfiguráciu a manažment náhradných dielcov.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Tieto nové pohony spĺňajú najvyššie štandardy energetickej účinnosti - IES2 systémovú účinnosť a IE4 účinnosť pre samotný motor. Dosahujú špičkové účinnosti aj pri čiastečnom zaťažení a nízkych rýchlostiach. Počiatočné vyššie investičné náklady sa preto vrátia v horizonte niekoľkých rokov či dokonca mesíiacov a celkové náklady po dobu životnosti pohonu sú veľmi nízke. Systém umožňuje jednoduché reťazenie - pohony možno navzájom prepojovať napájacím vedením.

Celý pohon pozostáva z kužeľočelnej prevodovky, synchrónneho motora IE4 s permanentnými magnetmi a meniča frekvencie pre decentrálnu montáž blízko motora. Inštalácia je jednoduchá a rýchla vďaka konektorovému priipojeniu. Sprevádzkovanie a servis sú zjednodušené vďaka servisýím ovládačom priamo na meniči. Manipulácia je jednoduchšia vďaka ľahkej hliníkovej skrini prevodovky. Pohony sú k dispozícii v troch veľkostiach, ktoré pokrývajú typické aplikácie v intralogisticke a doprave batožiny na letiskách. Rýchlosť a smer pohybu sú riadené frekvenčným meničom Logidrive, pre vysoko dynamické aplikácie možno pohony vybaviť aj snímačom otáčok. Štandardne je využitá funkcia STO a SS1 podľa štandardu EN 61800-5-2. Na meniče možno pripojiť aj súvisejúce snímače cez konektory M12, údaje zo snímačov sú ďalej posielané cez zbernicu do nadradeného riadiaceho systému - to umožní redukciu kabeláže. Typ zbernice možno zvoliť, na výber sú takmer všetky bežné typy. Pohony Logidrive možno nasadiť po celom svete vďaka odpovedajúcej certifikácii..