Novinky –

Dáta pohonov v cloude

Pre stroje s online prístupom na internet (IoT) a vzdialenú údržbu ponúka NORD riešenie pre dostupnosť dát pohonov v reálnom čase v prostredí cloudu. Všetky pohony možno monitorovať kdekoľvek na svete cez internet.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Koncept byl prvý krát nasadený v ústredí NORDu v Bargteheide, kde bol starostlivo testovaný a bola overovaná jeho spoľahlivosť na sieti pohonov zostavených zo štandardných rozhraní a komponentov. Meniče a motorové spúšťače riadené cez Profinet vysielajú súčasne svoje stavové dáta v UDP paketoch, na rovnakej zbernici, bez ovvplyvnenia bežnej riadiacej komunikácie.

Pohony s prístupom do cloudu posielajú informácie o svojej spotrebe energie, rýchlosti a napätí a rovnako stavové slovo. Tieto informáce sa dostávajú tunelovaním cez PLC Siemens a sú posíelané do IoT brány do cloudu. Stavové dáta môžu byť analyzovqné z hľadiska spotreby, diaľkovej údržby alebo využitia strojov. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia poruchových stavov, možno ale zobrazovať aj ďalšie aplikačné dáta - napríklad údaje z pripojených snímačov (napríklad teplota oleja prevodovky). Tieto dáta umožňujú určiť napríklad starnutie oleja a to potom využíť pre prediktívnu údržbu. NORD pokračuje vo vývoji konceptov pre IoT a Smart Factory.