Novinky –

Prediktívna údržba a optimálne využitie prostriedkov

NORD DRIVESYSTEMS vyvíja ekonomicky úsporné a spoľahlivé virtuálne funkcie snímačov pre sledovanie prostredia.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Príkladom vysvetlenia významu virtuálnych snímačov je napríklad životnosť oleja. Tu je možné na základe výpočtov naplánovať výmenu oleja bez potreby drahých hardvérových snímačov. Integrované PLC vyhodnocuje na základe prúdu, napätia a rýchlosti prevádzku. Z týchto dostupných údajov vo frekvenčnom meniči je pohon schopný nepriamo vyhodnotiť aktuálnu teplotu oleja. Zadaním vlastností produktu a oleja do výpočtu je možné určiť odhadovanú životnosť oleja s ohľadom na jeho optimálhe využitie. NORD má zo skúseností overené, že vypočítaná teplotná krivka oleja je veľmi blízko reálnemu stavu. Práca na zverejnení úplného riešenia prevádzkových výpočtov je už na konci, NORD aktuálne vyhodnocuje teplotné krivky pod rôznymi stupňami záťaže a podmienkami okolia. Očakávame, že funkcie prediktívnej údržby budú komerčne dostupné vo všetkých elektronických pohonoch NORD s integrovaným PLC koncom roka 2018.

STRUČNE: Virtuálne snímače pre prediktívnu údržbu

  • Funkcia vo frekvenčných meničoch s integrovaným PLC
  • Presná definícia údržbových intervalov pomôže
    - znížiť prevádzkové náklady
    - zvýšiť prevádzkovú dostupnosť zariadení
  • Sériové riešenie je naplánované na koniec roka 2018
  • Čisto softvérové riešenie bez nutnosti nákladov na hardvér ako snímače, riadiace a vyhodnocovacie jednotky