Novinky –

Inteligentné pohony NORD - na ceste do priemyslu 4.0

Decentralizované koncepcie pohonov NORD pripravujú cestu pre vývoj architektúry riadenia od automatizačnej pyramídy po inteligentné automatizačné siete.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Bargteheide , 2018-03-21

Moderné inteligentné pohony sú kľúčovou technológiou štvrtej priemyselnej revolúcie, pretože umožňujú koordinovanú prevádzku sieťových, decentralizovaných a autonómnych výrobných procesov. S PLC, ktoré je integrované do frekvenčného meniča NORD, je možné funkcie špecifické pre aplikácie v blízkosti pohonnej jednotky účinne naprogramovať a parametrovať rovnakým spôsobom ako iné funkcie frekvenčného meniča.

Hoci tento priemyselný vývoj je ešte stále v plienkach, perspektíva vývoja smeruje ku kybernetickému fyzickému systému, ktorý funguje decentralizovane, nezávisle od svojich konkrétnych výrobcov a na rôznych miestach. Každá kombinácia ovládacích, PLC a komunikačných protokolov prenáša ich prevádzkové dáta na príslušnú úroveň riadenia. Úroveň ERP potom riadi úroveň poľa na základe známych polných údajov. Integrovaná PLC vo frekvenčnom meniči NORDAC LINK je ideálne vhodná pre tieto autonómne scenáre.