Novinky –

NORD poskytuje údaje o produktoch s EPLAN

NORD poskytuje makrá produktov, ako aj údaje o technických a elektrických zariadeniach pre svoje elektronické komponenty pohonu v databáze EPLAN.

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

Bargteheide , 2018-06-27

Technické a elektrické údaje o produktoch, ako aj produktové makrá pre komponenty elektronických pohonov NORD sú teraz k dispozícii na webovom dátovom portáli EPLAN a môžu ich používať všetci členovia portálu na ich projektovú prácu. EPLAN Electric P8 je jedným z najdôležitejších softvérových riešení pre CAD projekty. EPLAN P8 poskytuje takmer neobmedzené možnosti plánovania, dokumentácie a riadenia automatizačných projektov. Produktové makrá EPLAN P8 sú dostupné pre motorové spúšťače a frekvenčné meniče zo série NORD SK135E, SK180E, SK200E a SK500E, ako aj pre všetko príslušenstvo elektronických pohonov NORD. Pod názvom "Dokumentácia / softvér" na webovej stránke NORD sú k dispozícii všetky dostupné makrá produktov pre EPLAN P8 ako voľne stiahnuteľné súbory.