Novinky –

Inteligentná technológia pohonu - Tímová spolupráca: Komunikácia Master / Slave

NORD DRIVESYSTEMS je možné synchronizovať v režime Master / Slave. Funkcie, ako napríklad synchronizované pohyby a letmá píla, sa môžu vykonávať decentralizovane.

intelligent drive technology

Bargteheide , 2019-02-14

Letmá píla umožňuje spojenie a paralelný pohyb spracovacej jednotky vzhľadom na pohyblivý objekt. Pri preprave materiálu sa nepretržite pohybuje na hlavnej osi, podriadená os je synchronizovaná s hlavnou osou. Akonáhle sa dosiahne synchronizovaný pohyb, spracovanie sa vykoná. Podriadená os sa potom vráti do svojej pôvodnej polohy a proces sa zopakuje. Príklady použitia zahŕňajú rezanie dreva a prenos kvapalín.

Frekvenčné meniče NORDAC LINK a NORDAC FLEX môžu byť synchronizované niekoľkými jednotkami NORD v režime Master / Slave. Integrovaná funkcia POSICON zabezpečuje, že meniče dokážu určiť aktuálnu polohu pohonu. V dôsledku toho je možné rýchlo a presne vykonať funkcie ako synchronizovaný pohyb a letmá píla. Až tri podradené meniče môžu byť riadené jedným hlavným meničom. Vyššia úroveň kontroly nie je potrebná. Samohybné jednotky NORD zabezpečujú plynulé spracovanie.

Viac informácií: https://www.youtube.com/watch?v=XBLvgoXMeeU