Novinky –

Nové procesory pre meniče NORD Integrované PLC vdaka rychlejšiemu CPU a novému firmwaru

Vďaka integrovanému PLC sa meniče NORD stávajú v spojení s prevodovkami inteligentným mechatronickým systémom.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Všetky decentrálne typy meničov rady SK180E a SK200E a rozvádzačové meniče od rady SK520E vyššie budú teraz vybavené integrovaným PLC. PLC umožní voľné programovanie funkcií súvisiacich s pohonom podľa štandardu IEC 61131-3 v štruktúrovanom texte (ST - "Structured text") a pomocou mnemokódov (IL - "Instruction list"). Programovanie prebieha v softwari NORDCON, kteorý sa používa aj pre nastavenie parametrov a diagnostiku a je bezplatný. Vďaka integrovanému PLC možno meničom zvládnuť aj veľmi sofistikované požiadavky na riadenie pohonu. Riešenie je zároveň veľmi ekonomické. Meniče s novým procesorom a firmwarom navyše budú schopné pracovať aj s motormi IE4.

Decentrálne meniče rady SK200E sú k dispozícii do 22kW, rozvádzačové typy SK5xxE do 160kW. Nové procesory a firmware s integrovaným PLC budú do meničov zavádzané postupne v priebehu roka 2015.