Novinky –

Nové dvojstupňové kužeľočelné prevodovky s výstupným krútiacim momentom do 50 Nm

NORD DRIVESYSTEMS rozširuje najnovšiu radu kompaktných 2-stupňových kužeľočelných prevodoviek pridaním novej malej prevodovky s výstupným momentom do 50 Nm. Nová prevodovka s vysokou účinnosťou teda dopĺňa aj radu závitovkových (šnekových) prevodoviek vhodných pre malé zaťaženia.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Vďaka vysokým výrobným štandardom v oblasti kvality odolávajú prevodovky vysokým zaťaženiam na výstupnom hriadeli. Pri krátkodobom preťažení je tolerancia až 275%, čo dáva dostatok času motorovej ochrane na reakciu a vypnutie. Mechanická blokácia tak zvyčajne nespôsobí poškodenie a pohon sa môže ihneď opätovne spustiť bez servisnej prestávky.

Nové prevodovky sú dostupné v prevodoch od 3,58 do 61,88. Dopĺňajú jestvujúcu radu, ktorá je teraz dostupná v šiestich veľkostiach s výstupnými krútiacimi momentami do 660 Nm. NORD dodáva 2-stupňové kužeľočelné prevodovky v prevedení s dutým alebo plným hriadeľom (jedno- alebo obojstranným) so skriňou s pätkovou alebo prírubovou montážou v otvorenom alebo uzavretom prevedení. Zaručujú vysokú odolnosť, kompaktné rozmery a jednoduchú montáž a manipuláciu. Štandardne prevodovky umožňujú prevádzkovanie v oboch smeroch (reverz), použiteľnosť motorov s rôznymi doplnkami a úpravami, riadenie frekvenčným meničom a množstvom doplnkového príslušenstva a druhov olejov pre všetky priemyselné odvetvia. Jednou z možností je napríklad aj vysokoodolná povrchová úprava nsd tupH.