Haberler –

NORD ve PSG kaplinsiz pozitif-deplasmanlı pompaları dizayn ettiler

Tipik pompa tasarımında, genellikle en büyük problemi kaplin oluşturur. Bu probleme çözüm olarak , Blackmer® 'in yeni kayar kanatlı pompa serisi için, NORD DRIVESYSTEMS önden milli helisel redüktör üniteleri için kaplinsiz bağlantıya imkan veren , delik kovanlı şaft tasarlamıştır. Başarılı kullanım testlerinden sonra, A.B.D. NORD temsilcisi, PSG firmasının ana tedarikçisi olmuştur.

Bargteheide , 2020-08-01

Delik kovanlı şaft çözümünü kullanmak için pek çok neden vardır: ne zaman iki mil birleştirilecek ise, aynı eksende olması gerekir. Aksi taktirde, ürünün çalışma süresini azalacak , ek yükler ve titreşimler meydana gelebilir. Mevcut popma ve motorlu redüktör sistemlerinde, problem kapline ihtiyaç duyulmasından meydana gelir. Deneyimli teknisyenler bile değişik bileşenleri ve pulları ayarlarken zamana ihtiyaç duyar. Bu işlem sadece devreye almada değil, her rutin bakım süresi için de geçerlidir. Elektrikli pompaların orataya çıktığından beri , hizalama en fazla çabayı gerektiren işlemdir. Rekabetin ve daha az deneyimli teknisyenleri artması ile, genellikle millerin hizalanması, görevli kişinin göz kararı ile yapılmakta olup, zaman kısıtlaması etkilenmektedir, sonuç olarak pompanın çalışma süresi her hatada daha da kısalmaktadır. Blackmer® ayrıca montajı da dikkate değer derecede basitleştirmiştir. Yeni tak ve çalıştır dizayn , müşterinin sistemine entagrasyonuna entegrasyonu için neredeyse hiç zaman almamaktadır.

Beklenmedik duruşlara son

Yeni hizalanmaya- gerek olmayan GNC pompalarla, artık bu engellenmektedir. Bir NORD SK 771.1'in , kendini ayarlayabilen kayar pervaneli pompaya direk bağlanması ile , sistem azami debi oranı olan 325 l/dk ya da 587 l/dk değerlerine ulaşmaktadır. Daha büyük 3 ve 4 inç Blackmer® pompalar 37 kW'a kadar güçlere çıkabilir ve debi değerleri nispi olarak 1,893 l/dk değerlerine ulaşabilir.
Yenilikçi çözümler, yüksek-kaliteli ürünleri ve mükemmel müşteri servisi , Blackmer®'in Nord ile işbirliğine girmesi için önemli nedenler olmuştur. Fikir çok başarılı olduğu için, Blackmer® artık redüktörler konusunda NORD'a güvenmektedir.

https://www.nord.com/cms/tr/solutions/references/othermarkets/cp_blackmer.jsp