Động cơ có thể ngắt cực

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.12 – 22.8 HP
  • Loại hiệu suất: IE1
  • Phê duyệt và chấp nhận toàn cầu

Động cơ có thể ngắt cực giúp vận hành với hai hoặc nhiều tốc độ cố định. Động cơ lồng sóc có thiết kế này tạo ra lựa chọn thay thế có tính kinh tế cho các ứng dụng trong đó không cần các bộ biến tần cho bộ điều khiển tốc độ liên tục. Sẵn có các phiên bản sau đây cho loại động cơ này 4-2 cực, 8-2 cực và 8-4 cực. Động cơ chuyển đổi cực có thể ngắt cực có các ưu điểm là chúng chỉ cần một cuộn dây đơn để vận hành ở hai tốc độ. NORD cung cấp các động cơ này có các tùy chọn sau đây (lựa chọn):

  • Bộ phanh/thắng (BRE+), Bộ phanh/thắng kép (DBR+), Quạt ngoài (F), Bộ giải mã tăng dần (IG)
  • Bộ bảo vệ động cơ: Bộ cảm ứng nhiệt độ (TF), Bộ giám sát nhiệt độ (TW), Bộ gia nhiệt đứng yên (SH),
  • Kết nối động cơ: Đấu nối ghép động cơ (MS)