Getriebebau NORD

Địa chỉ của GBN

Từ Hamburg


Đi về hướng Đông Bắc tại "Horner Kreisel" lên đường A24 tới "Berlin/Schwerin/Lübeck/Bremen".
Sau khi đi 7 km vào đường ra số 3 "Hamburg Ost" phía tay trái và vào đường A1 tới "Fehmarn/Lübeck/Rostock/Barsbüttel".
Rẽ vào lối ra số 27 – giao lộ "Bargteheide" và theo biển báo tới "Bargteheide". Đường sẽ qua làng "Hammor". Sau khi đi 4 km, quý khách sẽ tới Bargteheide. Rẽ phải tại cột đèn giao thông thứ hai (biển báo "Gewerbegebiet") vào đường "Am Redder".
Sau khi đi 200 mét rẽ phải vào đường "Getriebebau-Nord-Str". Địa chỉ của chúng tôi sẽ nằm phía bên trái.


Từ Lübeck

Đi vào đường số A1 về phía “Hamburg”. Rẽ vào lối ra số 27 – giao lộ "Bargteheide" và theo biển báo tới "Bargteheide". Đường sẽ qua làng "Hammor". Sau khi đi 4 km, quý khách sẽ tới Bargteheide. Rẽ phải tại cột đèn giao thông thứ hai (biển báo "Gewerbegebiet") vào đường "Am Redder".

Sau khi đi 200 mét rẽ phải vào đường "Getriebebau-Nord-Straße". Địa chỉ của chúng tôi sẽ nằm phía bên trái.

Từ Bad Oldesloe (B75)

Vào đường B75 tới "Hamburg". Quý khách sẽ qua "Elmenhorst". Đi theo các biển báo tới "Bargteheide". Đi qua "Bargteheide" về "Ahrensburg" tại B75,

Sau khi đi 2 km trên đường "Bagteheide" quý khách sẽ thấy về phía bên phải một đại lý xe VAG tại một ngã rẽ có đèn giao thông, rẽ trái vào đường "Südring". Đi theo đường "Südring" và đi qua đường tàu cắt ngang. Sau đó rẽ trái tại ngã rẽ có đèn đỏ tiếp theo vào phố "Am Redder".

Sau khi đi 200 mét rẽ phải vào đường "Getriebebau-Nord-Straße". Địa chỉ của chúng tôi sẽ nằm phía bên trái.

Từ Ahrensburg (B75)

Rẽ vào đường B75 tới "Lübeck", sau khi qua biển báo địa danh rẽ phải vào ngã rẽ đầu tiên có đèn giao thông vào đường "Südring". Đi theo đường "Südring" và đi qua đường tàu cắt ngang. Sau đó rẽ trái tại ngã rẽ có đèn đỏ tiếp theo vào phố "Am Redder".

Sau khi đi 200 mét rẽ phải vào đường "Getriebebau-Nord-Straße". Địa chỉ của chúng tôi sẽ nằm phía bên trái.