NORD CAD

Nedladdning

I det här programmet kan 1:1 ritningar, samt måttblad för dina drivanordningskonfigurationer skapas snabbt och enkelt. Här kan du välja alternativ för motorer och växlar i en "Windowslik" miljö. Här kan du även skriva ut ritningar eller exportera dem till ditt CAD-system.