GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG İNTERNET PORTALI https://www.mynord.com İÇİN

Kullanım Koşulları

terms_of_use_myNORD

Madde 1 "myNORD" internet portalı

(1) "https://www.mynord.com" internet portalı hem kayıtlı hem de kaydı olmayan kullanıcılara yöneliktir.

(2) Kullanım koşulları anlamında kullanıcılar, özellikle makale 14 BGB'deki şirketler, (örn. hukuki işlemlerin sonuçlanması sırasında ticari veya bağımsız profesyonel kapasiteleriyle hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ya da kanunen oluşturulmuş ortaklıklar) kamu hukukuna göre tüzel kişiler veya kamu özel fonlarıdır.

(3) Tüm kullanıcılar kendilerini internet portalı üzerinde ürünlerimiz hakkında bilgilendirebilir, onları yapılandırabilir ve o yapılandırmayı düzenleyebilir, kaydedebilir ve çıktısını alabilir.

(4) Ek olarak teklif incelemelerini ve/veya siparişleri aktarmak için, kullanıcıların kaydı ve/veya onaylanması, amaca uygun ve düzgün bir sipariş işlemesi adına, internet portalında bize ihtiyaç duyulan bilgileri sunmak üzere gerekli olacaktır. Bu nedenle, teklif incelemeleri veya siparişlerle ilgili sayfalar yalnızca bu kullanım koşullarının 4. maddesinde amaçlanan kayıt koşullarını yerine getiren internet portalına kaydolmuş kullanıcıların erişimine açıktır.

Madde 2 Kullanım koşullarının kapsamı ve konusu

(1) İnternet portalının kullanımına ilişkin bu kullanım koşulları tüm internet portalı kullanıcılarını kapsar. Kayıtlı ve onaylı kullanıcılar tarafından yapılan siparişler için, istenilen herhangi bir vakitte görüntülemek, kaydetmek ve çıktısını almak için www.nord.com web sayfasında mevcut olan "GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG Genel hüküm ve koşulları" da kapsar.

(2) Dahası, bu internet portalının kullanımına yalnızca bu kullanım koşullarına dayalı olarak izin verilir. Herhangi bir vakitte, sebep belirtmeden kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu kullanım koşullarının söz konusu şeklinin geçerliliği madde 4 uyarınca kaydolma veya kaydolmanın gerekli olmadığı yerde gerçek kullanıma başlama ile kabul edilir.

(3) İnternet portalımız Alman yasası temeline göre Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi için oluşturulmuştur. Bu nedenle, diğer ülkelerden kullanıcılar için internet portalının uygun, kullanılabilir veya hukuken izin verilebilir olup olmadığına dair sorumluluk kabul etmiyoruz.

Madde 3 İnternet portalının, ürünlerin içeriği ve mevcudiyeti

(1) Kendi insiyatifimize göre, internet portalındaki veya bununla ilgi olan kısımlardaki tüm alanların yayınını değiştirme, düzeltme, kısıtlama, silme veya geçiçi ya da kalıcı olarak sonlandırma hakkına sahibiz.

(2) İnternet portalı yalnızca mevcut teknoloji durumunun içeriği dahilinde kullanılabilir. Güç kaynağındaki veya aktarım şebekesindeki teknik hatalar, donanım veya yazılım hataları, azaltılmış kapasiteler, güvenlik veya bakımla ilgili kesintiler kullanım seçeneklerinin kapsamını etkileyebilir. İnternet portalının her zaman sonuna kadar kullanılabilir olduğunu garanti etmiyoruz.

(3) Ayrıca internet portalının virüssüz olup olmadığını da garanti etmiyoruz. Her kullanıcı, materyaller indirmeden önce kendi koruması ve internet portalının koruması için uygun güvenlik önlemleri almalıdır.

(4) İnternet portalındaki ürünlerimizin sunum ve yapılandırma seçeneği bize bağlayıcı bir teklif belirtmez. Aksine, bu kullanıcının bağlayıcı bir teklif sunması için bir davettir. Yapılandırıcıda açılabilen araç ipuçları (=yardım işlevleri) ürünle ilgilidir. Kullanıcı tarafından amaçlanın kullanım için ilgili ürünün uygunluğu hakkında bir öneri yerine geçmezler. Bu nedenle, kullanıcılar yetkili çalışanlarımızdan biriyle ek olarak iletişime geçmek için davet edilir.

Madde 4 Kayıt, onay

(1) İnternet portalının bazı alanları sadece kayıtlı kullanıcıların erişimine açıktır. İnternet portalının diğer alanları ayrıca onaya tabi tutulmaktadır ve bu nedenle sadece onaylı kullanıcıların erişimine açıktır.

(2) Bir kullanıcı kaydını e-posta aracılığıyla adını, e-posta adresini ve sadece kendisinin göreceği serbest şekilde seçilebilen bir şifre belirterek talep edebilir. Ardından bir onay bağlantısı ile birlikte e-posta aracılığıyla yine kendisi tarafından belirtilen e-posta adresine bir alındı teyidi gönderilir. Kullanıcı bu bağlantıyı onayladıktan sonra, kayıtlı üye olarak şifre ile korunmuş alanı kullanabilir. Kayıt için gerekli olan verileri doğru şekilde sağlamalı ve akabinde gerçekleşen herhangi bir değişimi gecikme olmadan bize bildirmelidir.

(3) Kullanıcının kaydolma hakkı yoktur. Ayrıca ihraç edilmiş herhangi bir kaydı herhangi bir vakitte geri almakla yükümlüyüz. Bu durum ör., eğer kullanıcı kayıt için gerekli olan verileri eksik veya yanlış sunmuşsa, bu kullanım koşullarını ihlal ediyorsa veya kullanıma artık yetkili değilse gerçekleşir. Bu nedenle kullanım yetkisini her on iki ayda bir ek bir onay e-postası göndererek onaylama yetkisini saklı tutarız.

(4) Kayıtlı üye erişim verilerini, özellikle şifresini, gizli tutmalıdır.

(5) Ayrı bir onay ise internet portalının fiyat ile ilgili alanı için gereklidir. Bu, bize yapılan her ayrı danışmadan sonra çıkarılır. Yukarıda belirtilen madde hükümleri (3) ve (4) gereğince uygulanır.

(6) Onay için gerekli olan kullanıcı verileri kayıt altına alınır ve bir siparişin düzenlenmesi için bunun gerekli olduğu yerde ifşa edilebilir. Kullanıcı zaten açık bir şekilde bu veri transferini onaylamaktadır.

Madde 5 Kullanıcı hakları

(1) Kayıtlı kullanıcıya, kendi mesleki faaliyetinin içeriği dahilinde internet portalının kullanımı için tek bir özel olmayan ve transfer edilemeyen lisans için izin verilir.

(2) Kayıtlı kullanıcı "Yapılandır" tuşuna tıklayarak bir teklif sorgulaması oluşturabilir ve Yapılandırıcı yardımıyla uygulanabildiği yerde "Yeni öğe" tuşuna tıklayarak bu teklif sorgulamasına ürünler ekleyebilir. Tamamlanmış bir teklif sorgulaması "İşlemi kaydet ve teklif oluştur" tuşuna tıklayarak bir alışveriş sepetinde kaydedilmiş olacak. Bu şekilde oluşturulan teklif sorgulamaları bağlayıcı olmayan teklif şeklinde kalır ve müşteriye ait bir sözleşmeli bir teklifi temsil etmez.

(3) Bağlayıcı bir sipariş teslim etmek yalnızca onaylı bölgede mümkündür. Teslimden önce müşteri verileri dahil içerik bir genel bakış sayfasında özetlenecek. Kayıtlı veya onaylı kullanıcı yine amaçlanan değiştirme alanlarını kullanarak seçili sipariş verilerini orada düzeltebilir. "Genel hüküm ve koşullar kabul edildi" seçeneğinin üzerine tıkladıktan sonra kayıtlı veya onaylı kullanıcı bize ilave "ödemekle mükellef" seçeneğine tıklayarak bir sözleşme girmek için bağlayıcı bir teklif gönderir.

(4) Siparişi verdikten sonra kayıtlı veya onaylı kullanıcı siparişin tarafımızdan alındığını onaylamak ve detayları pekiştirmek için bizden otomatik şekilde oluşturulmuş bir e-posta alır (alındı onayı). Bu alındı onayı bize özgü bir sözleşmeye bağlı yükümlülüğü temsil etmez. Bir sözleşme yalnızca, kendi yetkimizde bir sipariş onayı veya sipariş edilen ürünleri 30 gün içerisinde göndererek oluşur.

(5) Bir sözleşmeyi başlattıktan sonra, sözleşme metni kaydedilir ve kayıtlı veya onaylı kullanıcının erişimine açık kalır. Kayıtlı veya onaylı kullanıcı ayrıca, siparişini teslim ettikten hemen sonra siparişinin içeriğini kaydedebilir ve/veya çıktısını alabilir ve ayrıca "Proje genel bakış" fonksiyonunu kullanarak sonra da istediği bir vakitte görüntüleyebilir.

Madde 6 Kullanıcı zorunlulukları

(1) Kayıtlı veya onaylı kullanıcı sipariş yerleştirmesi veya onayı sırasında tarafından sunulan tüm verilerin (örn. isim, adres, e-posta adresi, banka hesabı vs.) doğruluğunu savunur. Değişimler gecikme olmadan bildirilmelidir.

(2) Kayıtlı kullanıcı, kayıt için sağlanan bilgilere, yazılıma, belge ve kullanıcı verilerine üçüncü şahısların erişemediği garantisini verir. Kayıt için sunulan bilgiler, yazılım, belge ve kullanıcı verilerini üçüncü şahıslara bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak aktarmamış olabilir. Dahası, yazılımı ve belgelerini değiştirme, kaynak kod kullanma veya aktarma, ya da kısımlarından çıkarım yapmakla yükümlü değildir.

(3) Eğer kullanıcı kendisine izin verilen erişim haklarının kötüye kullanıldığının farkına varırsa, bunu bize gecikme olmadan yazılı olarak bildirmelidir. Kullanıcıya nakledilen erişim haklarının kötüye kullanımı durumunda, kullanıcı için internet portalına erişimi gecikme olmadan engelleme hakkına sahibiz. Kullanıcı, sorumlu olduğu erişim verilerinin herhangi bir kötüye kullanımından yükümlüdür.

Madde 7 Telif Hakkı ve diğer koruma hakları

İnternet portalımızın içeriği (özellikle bilgi, yazılım, belge, metinler, resimler, çizimler, ses, video ve animasyon dosyaları ve diğer dosyalar ile veri tabanları), tasarımı ve düzenlemesi telif hakkı ile korunur. Tüm koruma haklarını açık şekilde saklı tutarız. Özellikle kopyalama, düzenleme, yayımlama ve herhangi bir kullanım, önlemler yasa onayı olmadan kabul edilmemişse yazılı onayımıza tabi olur. Bu ayrıca, markalarımız ve ticari markalarımız, anma değeri plakaları ve tüzel logoları da kapsar. Bu kullanım koşullarında açık şekilde izin verilen haklar hariç, özellikle telif hakkı, şirket isimleri ve patentler, tasarımlar veya markalar gibi koruma hakları ile ilgili içerik hükmü ile kullanıcıya herhangi bir türde herhangi bir ek hak vermiyoruz.

Madde 8 İçerik, bağlantılar için yükümlülük

(1) İnternet portalımızdaki kendi içeriğimizden genel yasalar uyarınca sorumluyuz.

(2) Bu internet portalında bulunan içeriği dikkatle oluşturduk ve sürekli olarak doğruluğunu sağlamaya çalışmaktayız. Ancak, doğruluğunu, geçerliliğini, bütünlüğünü ve sürekli mevcudiyetini garanti edemeyiz. Yalnızca bireysel iletişimler sırasında bağlayıcı bilgi, öneri, tavsiye veya beyannameleri düzenleriz.

(3) İnternet portalımızda içeriğimizi ücretsiz olarak mevcut hale getirip sunduğumuz için, teknik veya yasal kusurlara karşı sorumlu değiliz. Özellikle, içeriğin doğruluğundan, hatasızlığından, üçüncü şahısların koruma hakları ve telif haklarına erişememesinden, bütünlüğünden ve/veya kullanılabilirliğinden sorumlu değiliz. Bu sorumluluk ihracı kendi adımıza kasti niyeti veya dolandırıcılığı kapsamaz.

(4) Teklifimiz içeriği bizim kontrolümüzün dışında olan üçüncü şahısların web sayfalarına bağlantıları içerir. Bağlantılı sayfaların içeriğinin sorumluluğu özellikle bu sayfaların ilgili sunucusuna kalır.

Madde 9 İhracat kontrolü

Belirli içeriklerin hükmü, amaç ve hedef noktalarına bağlı olarak denk gelen Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üye devletleri ve/veya ABD ihracat kontrol düzenlemeleri sebebiyle onaya tabi olabilir veya tümüyle yasaklanabilir. Bu nedenle, web sayfamızda sunulan içeriğe erişim ve/veya bu içeriğin ifşa edilmesi yalnızca kullanıcı tarafından bu konu ile ilgili ihracat düzenlemeleri ile uygunluk sağlanmışsa gerçekleşebilir. İhlaller durumunda, internet portalımıza erişimi gecikme olmadan engelleme hakkına sahibiz.

Madde 10 Genel hükümler, yetkili mahkeme, ilgili mevzuat/yasa

(1) Yukarıdaki kullanım koşullarına bağlı anlaşmalar yoktur. Düzeltmeler ve eklemeler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu ayrıca yazılı şeklini gerektiren hükmün değiştirilmesini de kapsar.

(2) Eğer münferit hükümler geçersizse veya etkisizse ya da bu hale gelirlerse, geriye kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmemiş olarak kalır. Bu sözleşmenin hariç tutulmuş veya etkisiz hükümleri yasa hükümleri tarafından (madde 206 paragraf 2 BGB) değiştirilecektir. Bu tür yasa hükümlerinin belirli bir durumda mevcut olmadığı (kanun hükmü açığı) veya kabul edilemez bir sonuca sebep olduğu yerde her iki taraf da ticari olarak en yakın şekilde hariç tutulan veya etkisiz olan hükmün geçerli bir hükümle değiştirilmesi için görüşme yapacak. Her iki taraf da bunun için gerekli olan gerekli beyannameleri sunmak için taahhüt eder.

(3) Tüm zorunlulukların yerine getirileceği yer Bargteheide'dir.

(4) Tüccarlar, kamu hukukuna göre tüzel kişiler veya kamu özel fonları için yargı alanının yeri Hamburg'dur. Hukuki ihtilafın belediye mahkemesinin yargı alanına girdiği yerde, Hamburg-Mitte belediye mahkemesinin yargı alanı üzerine karar verilir.

(5) İlgili yasa, herhangi bir uluslararası ve uluslarüstü (sözleşmeden doğan) yasal sistemin, özellikle BM Satış Yasaları'nın hariç tutulmasıyla Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yasasıdır.

Statü: Şubat 2016