Sürdürülebilirlik stratejisi 2025

Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz

2021 yılının sonundan bu yana, tüm bölümleri kapsayan bir ekiple sürdürülebilirlik konuları üzerinde çalışıyoruz. Ekip, çok çeşitli alanlardan gelen çalışanlardan oluşuyor ve şirket sahipleri ve yönetim tarafından aktif şekilde destekleniyor. 

​​​​​​​Burada, size CSR ekibimizi tanıtmak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz 2025; kendimize, müşterilerimize ve kamuoyuna ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde tutarlı hareket etme sözüdür. Bu nedenle ürünlerimiz ve çalışma yöntemlerimiz, inovasyonlarımız sayesinde yalnızca daha iyi hale gelmekle kalmıyor, aynı zamanda giderek daha sürdürülebilir oluyor.

Tahrik teknolojisinde sürdürülebilirlik

KSS stratejimiz, faaliyet alanlarımız ve önümüzdeki yıllara ilişkin yol haritamız hakkında daha fazla bilgiyi yeni broşürümüzde bulabilirsiniz.

Broşürü indirin

5 ana faaliyet alanımız

Yönetişim ve Prosesler

NORD sürdürülebilirlik yönetimi 2022 yılında uygulamaya kondu. Almanya'da sertifikalı bir çevre yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulamaya konulması ve Bargteheide tesisi için ilk sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması, önemli kilometre taşları oldu. Bu faaliyet alanındaki zorluk, 48 bağlı kuruluştaki tüm NORD Grubu için uluslararası bir yönetişim yapısı ve raporlama sistemi kurmaktır. Başta çevre (enerji/iklim) olmak üzere diğer faaliyet alanlarının başarısı da bu yönetişim yapısına bağlıdır.

Bu faaliyet alanındaki odak noktalarımız:

 • 2025'ten itibaren, tüm iştiraklerimizden gelen önemli rakamları entegre eden uluslararası bir sürdürülebilirlik raporu hazırlayabilmek istiyoruz - o zamana kadar, dünya genelinde düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunacağımız sürdürülebilirlik sorumluları tanımladık.
 • En büyük 10 bağlı ortaklıkta NORD çevre yönetimi standardının uygulanması (çalışan sayısına göre sıralanmıştır)

NORD DRIVESYSTEMS Grubu yaklaşık 5.000 çalışanı ile uluslararası alanda geniş bir konuma sahiptir. Üretim, geliştirme, montaj, satış ve servis alanında faaliyet gösteren kendi şirketlerimiz 36 ülkede müşterilerimize hizmet veriyor. Sürdürülebilirlik stratejimizi tüm NORD Grubu için planlıyoruz - çünkü kendi bakış açımıza göre, her yerde bir sürdürülebilirlik standardını korumak mümkün olmalı. Bu nedenle hedefimiz, NORD Grubu'nda küresel süreçler ve raporlama yapıları (yönetişim) oluşturmaktır.

İnsanlar

Özellikle kalifiye eleman sıkıntısı ve genç yetenekler için mücadele ile karakterize edilen mevcut işgücü piyasasında, NORD'un dünya genelinde bir işveren olarak çekiciliğini sağlamak için kapsamlı konseptler ve yaklaşımlar geliştirmek üzere harekete geçilmesi gerekir.

Bu faaliyet alanındaki odak noktalarımız:

 • NORD Grubu'ndaki neredeyse tüm çalışanların 2025 yılına kadar CSR aktiviteleri hakkında tam olarak bilgilendirilmesini ve düzenli eğitim almasını sağlamayı hedefliyoruz.
 • 2024 yılına kadar, NORD Grubu'ndaki tüm çalışanlara bireysel ileri eğitim fırsatı sunmak için dijital bir öğrenme yönetim sistemini uygulamaya koymak istiyoruz.
 • İş gücümüzde çeşitliliği teşvik etmek için kullanacağımız bir çeşitlilik kodu geliştirme.

NORD DRIVESYSTEMS Grubu'nun şu an için dünya genelinde yaklaşık 5.000 çalışanı bulunmaktadır. Buna ek olarak, tedarik zincirimiz boyunca çalışan birçok kişi daha var. Kapsayıcılık, insan haklarına saygı, çalışma kültürümüzün güçlendirilmesi, güvenlik ve sürekli bilgi aktarımı, ilerletmek istediğimiz konulardan sadece birkaçı.

Çevre

Bir makine üretim şirketi olarak NORD, küresel kaynak tüketimi ve sera gazı salımı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bir yandan yapılandırılmış önlemleri koordine etmek ve diğer yandan da taahhüdü yasal olarak güvenli bir şekilde belgelemek için uluslararası bir çevre yönetimi yaklaşımı vazgeçilmezdir. Enerji ve iklim konu başlıkları, çevre faaliyet alanına dahildir.

Bu faaliyet alanındaki odak noktalarımız:

 • İşletme için kullanılan enerji tüketimlerini azaltmak. Bu, NORD Grubu genelinde sera gazlarının azaltılmasıyla ilişkilidir.
 • Yenilenebilir enerjilerin kullanımının artırılması
 • Kendi ürettiğimiz elektrik oranını artırmak
 • Araç filomuzun verimliliğini artırmak
 • Atık miktarının azaltılması
 • Tesislerimizde biyoçeşitliliğin artırılması
 • Çevrenin suyu kirleten maddelere karşı önleyici olarak korunması
 • Uluslararası bir iklim stratejisinin geliştirilmesi (şu ana kadar Bargteheide için çevre programı mevcuttur)
 • Scope 1-2 için Grup çapında bir iklim dengesi oluşturmak

Çalışmalarımızın odak noktasını çevresel konular oluşturuyor. Çevre programımızı iyileştirmek için farklı alanlardaki meslektaşlarımızla birlikte çalışmak, bizim için özel bir önem taşıyor.

Ürünler

Bir üretim şirketi olarak, ürünlerimiz her zaman büyük stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik çabalarımızın merkezinde yer alıyor. Ürünlerimizin tasarımı, kullanım ömrü ve uygulama alanları; malzeme verimliliği, insan hakları ve sera gazı emisyonları konularını etkiliyor. Bu nedenle insanlar, çevre ve tedarik zinciri faaliyet alanlarıyla örtüşmeler mevcut.

Bu faaliyet alanındaki odak noktalarımız:

 • Sürdürülebilirliğin ürün geliştirme sürecine dahil edilmesi
 • Enerji verimli çözümlerin satış kotasının artırılması
 • Bir ürün serisi için 2025 yılına kadar Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplamaları
 • Bu yıl seçilen bir ürün için Ürün Karbon Ayak İzi konusunda bir pilot proje yürütülmesi.
 • Özellikle verimli ürünlerin satış payı önemli ölçüde arttırılmalıdır. Özellikle, 2025 yılına kadar Posta ve Paket sektörü için >%30'luk bir pay elde etmek istiyoruz.

100'den fazla sektör için tahrik çözümleri konusunda uzmanız. Tahrik çözümleri, kullanılan enerjinin önemli bir kısmını tükettikleri endüstrinin birçok alanında bulunabilir. Yüksek oranda verimli tahrik çözümlerimiz (ürünlerimiz) ile enerji tüketiminin ve CO₂ emisyonlarının azaltılmasında önemli bir pay elde etmek istiyoruz.

Tedarik zinciri

NORD sürdürülebilirlik yönetimi 2022 yılında uygulamaya kondu. Almanya'da sertifikalı bir çevre yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulamaya konulması ve Bargteheide tesisi için ilk sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması, önemli kilometre taşları oldu. Bu faaliyet alanındaki zorluk, 48 bağlı kuruluştaki tüm NORD Grubu için uluslararası bir yönetişim yapısı ve raporlama sistemi kurmaktır. Başta çevre (enerji/iklim) olmak üzere diğer faaliyet alanlarının başarısı da bu yönetişim yapısına bağlıdır.

Bu faaliyet alanındaki odak noktalarımız:

 • 2025'ten itibaren, tüm iştiraklerimizden gelen önemli rakamları entegre eden uluslararası bir sürdürülebilirlik raporu hazırlayabilmek istiyoruz - o zamana kadar, dünya genelinde düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunacağımız sürdürülebilirlik sorumluları tanımladık.
 • En büyük 10 bağlı ortaklıkta NORD çevre yönetimi standardının uygulanması (çalışan sayısına göre sıralanmıştır)

Uzmanlık alanım, Tedarik Zinciri Kaynak Kullanımı Yükümlülükleri Yasası ve bununla ilgili tüm konulardır. Müşterilerimize ve tüm meslektaşlarımıza, ürünlerimizin sürdürülebilir üretimden elde edilen hammaddeler ve bileşenlerle üretildiği ve tedarik zincirindeki ortaklarımızın da insan haklarına bağlı olduğu konusunda güvence vermek istiyorum.